Čo presne znamenajú rozsiahle elektronické materiály cca 100 MB, resp. o aké materiály sa menovite jedná a aká je ich štruktúra, obsah a veľkosť?