Kurz Android III. Pokročilý je pre teba ideálny, ak máš skúsenosti s programovaním na platforme Android. Alebo si absolvoval kurz Programovanie pre Android II. Mierne Pokročilý. Naučíme ťa využívať Java knižnice a komunikovať prostredníctvom internetu. Pracovať s varovaniami prostredníctvom upozornení bude pre teba samozrejmosťou. Budeš vedieť obsluhovať rôzne typy zariadení s rôznymi obrazovkami. Ako absolvent kurzu Programovanie pre Android III. Pokročilý hravo zvládneš pracovať s mapami. Zvládneš aj obsluhovať telefonické rozhovory.

Osnova

I. Využitie knižníc jazyku Java

Vonkajšie obmedzenia
Ant a JAR súbory
Používanie skriptov
Možnosti používania skriptov

II. Komunikácia prostredníctvom internetu

REST
Vykonávanie HTTP operácií prostredníctvom knižnice Apache HttpClient
Spracovávanie odpovedí
Na čo by ste mali myslieť

III. Používanie dodávateľa obsahu

Vytváranie dotazov
Prispôsobenie sa okolnostiam

IV. Vytvorenie dodávateľa obsahu

Rozbor problému
Vytvorenie vášho dodávateľa obsahu
Podpora upozornenia na zmeny

V. Oprávnenia

Vyžadovanie oprávnenia

VI. Vytvorenie služby

Trieda služby
Úprava manifestu
Prihrávka cez plot

VII. Vyvolanie služby

Dotykové plochy
Zachytenie prihrávky

IX. Prístup k službám určujúcich zemepisnú polohu zariadenia

Dodávatelia informácií o zemepisnej polohe
Určenie zemepisnej polohy zariadenia
Testovanie

X. Mapy, widget typu MapView a aktivita typu MapActivity

Podmienky integrácie služby Google Maps do vašej aplikácie
Základná integrácia
Kontrola nad mapou
Náročný terén
Vrstva na vrstve

XI. Obsluha telefonických hovorov

Správca telefonických služieb
Volania

XII. Vývojové nástroje

Hierarchická správa
Dalvik Debug Monitor Service (DDMS)
SD karta

XIII. Obsluha rôznych veľkostí obrazovky

Základné informácie
Všetko v jednom
Šitie na mieru

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora