Online kurz ArchiMate I. Začiatočník je pre teba ideálny ak ešte nemáš skúsenosti s modelovacím jazykom ArchiMate. Oboznámime ťa so základnými princípmi ArchiMate a Enterprise architektúrou. Zistíš, prečo je potrebná vizualizácia a aké sú jej rôzne možnosti využitia. Naučíme ťa porozumieť základným stavebným kameňom a konceptom tohto jazyka. Ukážeme ti široké možnosti prispôsobenia a väzby na ďalšie modelovacie jazyky. Ako absolvent online kurzu ArchiMate I. Začiatočník zvládneš využívať modelovacie nástroje a osvojíš si viaceré odporúčané techniky.

Osnova

I. Základy ArchiMate

Princípy Archimate
Enterprise architektúra
Potreba vizualizácie
TOGAF a ArchiMate
Väzby na jazyky
Oblasti použitia
Certifikácia znalostí

II. Koncepty ArchiMate

Základné stavebné kamene jazyka
Aktívne, pasívne a behaviorálne koncepty
Väzby medzi konceptmi
Väzby na ďalšie modelovacie jazyky (UML, BPMN)
Štandardné rozšírenie
Možnosti prispôsobenia
Vrstvy

III. Prehľady a nástroje

Odporúčané pohľady na architektúru ArchiMate
Modelovacie nástroje
Prehľad pohľadov
Konkrétne príklady
Nástroje podporujúce ArchiMate
Doporučené techniky

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora