Kurz C# I. Začiatočník je určený pre teba, ak sa chceš naučiť programovať v jazyku C# a tvoriť grafické aplikácie. Naučíme ťa programovať v prostredí Visual Studio a pracovať s premennými, operátormi a výrazmi. Aritmetické a logické operátory budú pre teba samozrejmosťou. Zvládneš správne používať identifikátory. Naučíme ťa tiež využívať obory platnosti, či písať príkazy. Ako absolvent kurzu C# I. Začiatočník budeš mať pevné základy pre tvorbu vlastných aplikácií.

Osnova

I. Úvod do jazyka C#

Začíname programovať v prostredí Visual Studia 2012
Píšeme prvý program
Používanie oboru názvov
Vytvorenie grafickej aplikácie

II. Práca s premennými, operátormi a výrazmi

Príkazy
Používame identifikátory
Premenné
Práca s primitívnymi dátovými typmi
Aritmetické operátory
Zvyšovanie a znižovanie hodnoty premenných
Deklarácia implicitne typovaných lokálnych premenných

III. Písanie metód a obory platnosti

Vytvárame metódy
Obor platnosti
Písanie metód
Voliteľné parametre a pomenované argumenty

IV. Rozhodovanie príkazy a ich použitie

Deklarácia logických premenných
Používame logické operátory
Rozhodovanie pomocou príkazov if
Ako používať príkazy switch
Používame riadiace štruktúry a iteračné príkazy
Používame riadiace štruktúry a iteračné príkazy
Písanie príkazov while
Písanie príkazov for
Písanie príkazov do

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora