Kurz C# II. Mierne Pokročilý je určený pre teba, ak sa chceš naučiť programovať v C#. Naučíme ťa vytvárať a spravovať triedy a objekty. Hodnotové a referenčné typy a pretypovanie dát budú pre teba samozrejmosťou. V ďalších častiach ťa naučíme používať dedičnosť. Budeme sa venovať aj metódam ošetrovania chýb a výnimiek či príkazom try a catch. Ako absolvent kurzu C# II. Mierne Pokročilý zvládneš tvoriť a spravovať triedy a objekty. Využívať dedičnosti a odstraňovať chyby bude pre teba hračkou.

Osnova

I. Vytváranie a správa tried a objektov

Klasifikácia
Účel zapuzdrenia
Definovanie a použitie triedy
Riadenie prístupnosti
Statické metódy a dáta

II. Hodnotové a referenčné typy

Kopírovanie premenných hodnotových typov a tried
Hodnoty null a nulovateľné typy
Predávanie parametrov odkazom a výstupné parametre
Ako je usporiadaná pamäť v počítači
Trieda System.Object
Zabaľovanie
Rozbaľovanie
Bezpečné pretypovanie dát

III. Používame pole a kolekcie

Čo je pole
Čo sú kolekcie
Zoznámenie s poľami parametrov
Argumenty vo forme polí
Porovnanie polí parametrov a voliteľných parametrov

IV. Pracujeme s dedičnosťou

Čo je dedičnosť?
Používame dedičnosť
Tvorba rozhrania a abstraktných tried
Rozhranie
Abstraktné triedy
Zapuzdrené triedy
Upratovanie pamäti a správa prostriedkov
Doba existencie objektu

V. Ošetrovanie chýb a výnimiek

Ako sa vysporiadať s chybami
Príkazy try a catch
Príkazy pre kontrolu pretečenia celočíselných aritmetických operácií
Vyvolávanie výnimiek
Blok finally

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora