Kurz CodeIgniter I. Začiatočník je pre teba skvelým štartom, ak sa chceš zoznámiť s týmto PHP frameworkom. Ukážeme ti, ako ho nainštalovať. Oboznámime ťa s princípmi a architektúrou MVC. Zvládneš využívanie knižníc a všetko ti predvedieme na praktických ukážkach. Ako absolvent kurzu CodeIgniter I. Začiatočník dokážeš využívať knižnice, zabezpečovať aplikácie a ovládať budeš základné zásady frameworku CodeIgniter.

Osnova

I. Úvod do CodeIgniter

Prečo CodeIgniter?
Prostredie a konfigurácia
Požiadavky a inštalácia
Funkcie a zásady
Architektúra a princípy MVC

II. Knižnice a databázy

Triedy a funkcionality
Zdrojové kódy pre knižnicu
Pomocné funkcie
Databázy
Syntax
Dokumentácia
Zabezpečenie

III. Najpoužívanejšie knižnice

Database Class
Email Class
File Uploading Class
Form Validation Class
Image Manipulation Class
Pagination Class
Session Class
Funkcie Cookie Helper
Download Helper
File Helper
HTML Helper
Typography Helper
URL Helper
Praktické riešenia a ukážky

Autor

Ján Jedinák

Certifikácie: Certifikovaný tréner tvorby webstránok Referencie: VŠZP, LIDL, Slovak Parcel Service, HIGH5, ASBIS, Finančná správa

Všetky kurzy autora