Kurz Java XII. Spring je určený pre teba, ak sa chceš naučiť programovať v aspektovo orientovanom frameworku Spring prostredníctvom jazyka Java. Vysvetlíme ti základné výhody tohto frameworku. Oboznámime ťa s jeho prostredím. Naučíme ťa základy vytvorenia projektu a čo sú to IoC kontajnery. Osvojíš si tiež vlastnosti Spring Bean a potrebné anotácie. Ako absolvent kurzu Java XII. Spring zvládneš vytvárať enterprise aplikácie. Pracovať so Spring Bean bude pre teba samozrejmosťou.

Osnova

I. Spring Framework

Výhody použitia Spring Framework
Aspektovo orientované programovanie
Architektúra Spring
Jadro kontajnera
Dostupnosť dát a ich integrácia
Web

II. Prostredie Spring

Inštalácia Java Development Kit (JDK)
Inštalácia Apache Common Logging (API)
Inštalácia Eclipse / Netbeans
Nastavenie knižníc Spring Framework
Príklad Spring Hello World

III. Vytvorenie Java projektu

Pridanie požadovaných knižníc
Vytvorenie zdrojových súborov
Vytvorenie konfiguračného súboru Bean
Spustenie programu

IV. Spring IoC kontajnery

Spring BeanFactory kontajner
Spring ApplicationContext kontajner
Definícia Spring Bean
Konfigurácia metadát Spring
Rozsah Spring Bean
Rozsah Singletonu
Rozsah prototypu

V. Spring Bean životný cyklus

Inicializácia spätných volaní
Deštrukcia spätných volaní
Defaultná inicializácia
Spring Bean postprocesory
Dedičnosť Spring Bean

VI. Definícia šablóny Bean

Závislosť Spring Injection
Konštruktor založený na dependency injection
Rozlíšenie argumentov konštruktora
Setter založený na dependencyinjection
Konfigurácia XML
Referencie Injecting Bean

VII. Spring Beans Auto-Wiring

Režimy Autowiring
Limity autowiring
Spring Autowiring 'byName'
Spring Autowiring 'byType'
Spring Autowiring 'by Constructor'
Spring anotácia konfigurácia
Spring @Required anotácia
Spring @Autowired anotácia
@Autowired v set metódach
@Autowired v konštruktoroch
Spring @Qualifier anotácia

VIII. Spring anotácie

PostConstruct a PreDestroy anotácie
Rezervná anotácia
Spring Java konfigurácia
Konfigurácia Bean anotácií
@Import anotácia
Spätné volania Lifecycle
Špecifikácia Bean rozsahu
Manipulácia akcií Spring
Počúvanie kontextových udalostí
Vlastné udalosti Spring
AOP so Spring Framework
AOP Terminológia

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora