Kurz Juniper Networks I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš orientovať v sieťových konfiguráciách. Dôkladne ťa oboznámime s prostredím Juniper a získaš základné znalosti potrebné pre prácu s Junos OS. Zistíš, ako konfigurovať zariadenia a tiež, ako využívať scenáre a metódy na správu. Oboznámime ťa s nástrojmi na monitoring a údržbu Juniper. Ako absolvent kurzu Juniper Networks I. Začiatočník zvládneš vykonávať sieťové nastavenia a monitorovať siete.

Osnova

I. Úvod do Juniper

Základné znalosti potrebné pre prácu s Junos OS
Konfigurácia zariadení
Základné funkcie zariadenia
Prvotné nastavenie
Nastavenie parametrov
Používateľské rozhranie
Konfigurácia systémových parametrov
Prehľad Junos OS platformy
Koncept a terminológia
Scenáre a metódy
Štruktúra a bezpečnosť

II. Požívateľské rozhranie

Možnosti rozhrania
Junos OS CLI
J-Web GUI
Predvolená konfigurácia
Konfigurácia rozhrania
Sekundárna konfigurácia systému
Prihlasovanie a overenia používateľa
Archivácia konfigurácie
Vytváranie vzorov konfigurácie

III. Monitoring a údržba Juniper

Prevádzka a údržba
Platforma pre monitorovanie
Sieťové nastavenia
Udržiavanie Junos OS
Obnova hesla
Monitorovane operačného systému
Koncept bezpečnosti
Odporúčania

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora