Kurz Microsoft Excel S. Štatistické výpočty je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť základy pravdepodobnosti a štatistiky v Exceli. Osvojíš si pojmy Hypotéza, predpoveď či regresia a s ľahkosťou ich budeš vedieť používať. Naučíme ťa pracovať s výbermi, odhadmi, koreláciami či kauzalitami. Ako absolvent kurzu Microsoft Excel S. Štatistické výpočty hravo zvládneš štatistiku a jej nasadenie.

Osnova

I. Základné pojmy

Experimenty a premenné
Populácia a výberový súbor
Rozloženie

II. Základy pravdepodobnosti

Klam pravdepodobnosti
Vlastnosti výsledkov
Permutácia a kombinácie
Funkcia hustoty
Dve typické rozloženia

III. Popisné ukazovatele

Percentily
Kvartily a decily
Intervaly podľa množstva prvkov
Pevne stanovené intervaly

IV. Výber a odhad

Zdrojové dáta a výberové rámce
Odhad
Intervaly spoľahlivosti

V. Hypotéza, predpoveď a regresia

Predpoklady a testovanie
Aká je predpoveď?
Regresia

VI. Korelácia, kauzalita, poriadok a chaos

Zásady korelácie
Príčiny a následky
Chaos, súvislosti (väzby) a náhodnosť

VII. Niekoľko praktických problémov

Rozloženie početností
Rozptyl a smerodajná odchýlka
Pravdepodobnosť
Dátové intervaly
Korelácia a kauzalita

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora