Online kurz Príprava na PRINCE2 Foundation je určený pre všetkých, ktorých zaujíma problematika projektového manažmentu, dosiahli PRINCE2 Foundation a radi by sa v tejto oblasti vzdelávali. Online kurz PRINCE2 Foundation vás oboznámi so všeobecnými informáciami a o tom, aký je rozdiel medzi projektmi a bežným riadením. Naučíte sa projekt riadiť a budete ovládať riadenie po etapách, s dohodnutými odchýlkami i definovanie úloh a zodpovednosti. Po absolvovaní online kurzu Príprava na PRINCE2 Foundation budete dokonale ovládať zostavenie projektu, jeho smerovanie, nastavenie či ukončenie i prácu so stratégiami.

Osnova

I. Zásady projektového manažmentu

Čo sú to projekty
Rozdiel medzi projektami a bežným riadením
Princípy projektového riadenia PRINCE2

II. Riadenie projektu

Definované úlohy a zodpovednosti
Riadenie po etapách
Riadenie s dohodnutými odchýlkami

III. Projektové prostredie

Témy PRINCE2
Bussiness Case - Obchodný prípad
Organizácia
Kvalita
Plány
Riziko
Zmena
Progres - Pokrok
Procesy

IV. Projekt

Začatie projektu
Smerovanie projektu
Nastavenie projektu
Riadenie etapy
Riadenie dodania produktu
Riadenie prechodu medzi etapami
Ukončenie projektu

V. Stratégia

Stratégie riadenia rizík
Stratégie riadenia konfigurácií
Stratégie riadenia kvality
Stratégie riadenia komunikácie

VI. Správy a registre

Denník projektu
Register otvorených bodov
Register rizík
Register kvality
Správa o stave etapy
Správa o ukončení etapy
Správa o ukončení projektu
Správa o výnimke

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora