Kurz Red Hat Administrácia II. Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s administráciou serverov, alebo si absolvoval kurz Red Hat Administrácia I. Naučíme ťa vytvárať súbory pre automatickú inštaláciu systému. Osvojíš si tiež prácu s príkazovým riadkom a využívanie editora VIM. Bližšie sa budeme venovať nastavovaniu sieťových rozhraní a riešeniam sieťových problémov. Ako absolvent kurzu Red Hat Administrácia hravo zvládneš manažment diskových oddielov, správu používateľských účtov a nastavovanie jadra.

Osnova

I. Automatická inštalácia

Vytvorenie a správa súborov pre Kickstart
Inštalácia systému na základe súborov Kickstart

II. Práca s príkazovým riadkom

Prístup k príkazovému riadku lokálne
Prístup k príkazovému riadku vzdialene
Získanie administrátorských oprávnení

III. Pokročilé nástroje príkazových riadkov

Použitie pevných linkov
Archivácia a kompresia
Textový editor Vim

IV. Regulárne výrazy

Využitie regulárnych príkazov pri vyhľadávaní
Práca so štandardnými a chybovými výstupmi
Presmerovanie vstupov a výstupov

V. Sieťová konfigurácia

Nastavenie sieťových rozhraní
Riešenie problémov spojených so sieťou

VI. Diskové oddiely a management

Vytváranie a formátovanie diskových oddielov
Diskový oddiel swap
Šifrované disky
Logický diskový management
Flexibilné diskové oddiely
Nasadenie LVM
Vytváranie snímok (snapshot) v LVM

VII. Zdieľanie dát

Nasadenie NFS
Nasadenie CIFS
Použitie autofs

VIII. Správa používateľských účtov

Správa lokálnych účtov
Sieťové používateľské účty v LDAP
Politiky hesiel

IX. Nastavenie SELinuxu

Aktivácia a deaktivácia SELinuxu
Analýza logov SELinuxu
Nastavenie SELinuxu

X. Jadro systému a techniky

Zobrazenie a nahrávanie modulov
Odoberanie modulov
Nastavenie parametrov kernelu
Zavádzanie a obnovenie systému
Riešenie problémov pri bootovaní

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora