Kurz Rhinoceros I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť narábať so softvérom Rhinoceros pre modelovanie priestorových objektov. Naučíme ťa používať okná s pohľadmi, ich rozvrhnutie i vlastnosti. Osvojíš si modelovacie pomôcky, obmedzenie uhlu, zameriavač a vodiacu čiaru. Uchytenie, presné umiestnenie či obmedzenie pohybu objektov sa pre teba stanú samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Rhinoceros I. Začiatočník zvládneš pracovať s bodmi a krivkami ako aj tvoriť plochy a výber objektov.

Osnova

I. Pohľady

Používanie okien s pohľadmi
Rozvrhnutie pohľadov
Prednastavené pohľady
Menu titulkov pohľadov
Režim zobrazenia pohľadov
Vlastnosti pohľadov

II. Modelovacie pomôcky

Nájdenie bodu v 3D priestore
Kurzorový kríž, zameriavač a vodiaca čiara
Obmedzenie pohybu kurzorov
Režim Orto
Obmedzenie vzdialenosti
Obmedzenie uhlu

III. Uchytenie objektov

Presné umiestňovanie objektov
Jednorazové uchytenie objektov
Špeciálne režimy uchytenia objektov
Obmedzenie pohybu a uchytenia objektov

IV. Body a krivky

Bod
Krivka
Úsečka
Kružnice, oblúky, elipsy a paraboly
Obdĺžniky
Špirály
Krivky z iných kriviek

V. Plochy

Tvorba plôch
Plochy vytvorené z bodov a kriviek
Plochy z iných plôch
Plocha zo siete kriviek
Plochy vytvorené z bodov a kriviek

VI. Výber objektov

Výber objektov pre úpravu
Výberové a krížové okno
Prevrátenie výberu
Výber v režime tieňovanie
Viditeľnosť objektov
Uzamknutie objektov

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora