Kurz SAP PP Plánovanie a riadenie výroby je pre teba vhodný, ak sa chceš naučiť používať informačný systém SAP pre plánovanie a riadenie výroby. Na kurze SAP PP Plánovanie a riadenie výroby si osvojíš plánovanie výroby a jeho rozhranie, generovane plánu v čase, výrobné zákazky a objednávky nákupu. Zvládneš aj operatívne a výsledné kalkulácie nákladov. Naučíme ťa kmeňové dáta výroby, kapacity, rozvrhovanie i kalkuláciu. Ako absolvent kurzu SAP PP Plánovanie a riadenie zvládneš plánovanie nákladov na výrobok aj samotné riadenie výroby.

Osnova

I. Úvod do používania systému SAP

Spustenie systému, prihlásenie a odhlásenie
Pracovná plocha systému
Navigácia v systéme SAP
Štruktúra ponuky
Symboly a funkčné klávesy
Práca s viacerými oknami
Nápoveda
Kódy transakcií
Vyhľadávacie kódy
Individuálne prispôsobenie ponuky
Používateľský koncept systému

II. Plánovanie výroby

Rozhranie výroby
Generovanie plánu v čase
Generovanie výrobných zákaziek a objednávok nákupu
Sledovanie príjmov a výdajov
Operatívne a výsledné kalkulácie nákladov

III. Kmeňové dáta výroby

Kmeňová dáta materiálu
Kusovníky
Pracovisko
Základné dáta
Kapacity
Rozvrhovanie
Kalkulácia
Pracovisko personalistiky
Pracovný postup

IV. Plánovanie nákladov na výrobok

Kalkulácia so štruktúrou množstva a bez nej
Stanovenie ceny
Aktualizácia ceny

V. Riadenie výroby

Výrobné zákazky
Druh zákazky
Kontrola disponibility
Rozvrhnutie
Uvoľnenie zákazky
Spätné hlásenie
Priamy odber materiálu
Retrográdny odber materiálu

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora