Kurz SAP SD Odbyt a predaj je určený pre teba, ak sa chceš naučiť využívať informačný systém SAP pre odbyt a predaj. Naučíme ťa navigáciu v systéme, štruktúru ponuky i kódy transakcií. Osvojíš si organizačné úrovne, kmeňové dáta či vytváranie odbytových kalkulácií. Ako absolvent kurzu SAP SD Odbyt a predaj zvládneš prácu s predajnými dokladmi, rozvrhnutie expedície a prepravy a fakturáciu. Naučíme ťa, čo je to modul Odbyt a distribúcia.

Osnova

I. Úvod do používania systému SAP

Spustenie systému, prihlásenie a odhlásenie
Pracovná plocha systému
Navigácia v systéme SAP
Štruktúra ponuky
Symboly a funkčné klávesy
Práca s viacerými oknami
Nápoveda
Kódy transakcií
Vyhľadávacie kódy
Individuálne prispôsobenie ponuky
Používateľský koncept systému

II. Odbyt

Organizačné úrovne odbytu
Kmeňové dáta odbytu
Obchodný partner
Kmeňové dáta materiálu
Stanovenie ceny
Vytváranie odbytových kalkulácií
Informačný záznam zákazník-materiál

III. Riadenie úveru

Oblasť kontroly úveru a úverové limity
Kontrolná metóda
Požiadavky na riadenie úveru
Kontrola a sledovanie úveru
Porovnanie s riadením úveru v systéme SAP

IV. Predajné doklady

Typy položiek
Nastavenia predajných dokladov
Kontrola disponibility v odbyte
Dopyt a ponuka v odbyte
Zákaznícka zákazka
Predajné doklady do jednej faktúry

V. Expedícia

Modul Odbyt a distribúcia
Druhy expedície
Dodávka
Rozvrhnutie expedície a prepravy
Fakturácia

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora