Kurz SQL III. Pokročilý ťa oboznámi s rozšírenými možnosťami využívania jazyka SQL. Kurz SQL III. Pokročilý ťa naučí zvládnuť kombináciu dát v SQL z viacerých tabuliek, tvorbu zložitejších dotazov a osvojíš si možnosti správy dát s pomocou jazyka DML. Problémy ti nebude robiť ani zabezpečenie prostredníctvom jazyka DCL. Absolvent kurzu SQL III. Pokročilý zvládne využívanie jazyka SQL, jeho implementáciu do aplikácií, zabezpečenie a správu dát.

Osnova

I. Kombinovanie dát z viac tabuliek

Spojenie
Príkazy subselect
Riadkové pohľady

II. Tvorba zložitejších dopytov

Pokročilé funkcie SQL
Využitie pohľadov
Generovanie kódu SQL pomocou SQL
Výraz CASE

III. Správa dát pomocou jazyka DML (Data Manipulation Language)

Príkaz INSERT
Príkaz UPDATE
Príkaz DELETE

IV. Zabezpečenie pomocou jazyka DCL (Data Control Language)

Nutnosť zabezpečenia
Bezpečnostné architektúry databáz
Implementácia zabezpečenia prístupu k databáze
Zjednodušenie správy pomocou rolí
Implementácie zabezpečenia na úrovni stĺpcov a riadkov pomocou pohľadov

V. Zaistenie integrity databázy pomocou transakcií

Čo je databázová transakcia
Podpora transakcií v relačných systémoch riadenia bázy dát (RSRBD)
Zamykanie a uviaznutie transakcií

VI. Integrácia jazyka SQL do aplikácií

Spracovanie kurzorov
Integrácia jazyka SQL do aplikácií
Výpočtovo kompletný jazyk SQL

VII. Problematika výkonu a ladenie SQL

Všeobecné hľadiská ladenia relačného systému riadenia bázy dát (RSRBD)
Ladenie dopytov SQL
Ladenie príkazov DML (Data Manipulation Language)

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora