Kurz VMware vSphere II. Pokročilý je určený pre každého, kto sa chce stať odborníkom na vytváranie, konfiguráciu a zabezpečovanie VMware vSphere virtuálnych sietí. Na kurze VMware vSphere II. Pokročilý získaš ucelené znalosti o zakladaní a nastavovaní úložných zariadení, vytváraní a správe virtuálnych počítačov. V rámci kurzu ťa prevedieme aj pokročilými nastaveniami. Absolvent kurzu VMware vSphere II. Pokročilý zvládne všetko od nastavovania základných parametrov v rámci VMware vSphere až po sledovanie výkonu a automatizáciu tohto prostredia.

Osnova

I. Zakladanie a nastavenie úložných zariadení

Porovnanie lokálneho a zdieľaného úložiska
Bežná architektúra úložného pola
RAID
Design bežných a profesionálnych úložných polí
Základné možnosti úložiska
Kľúčové princípy úložiska vSphere
Pracujeme s dátovými úložiskami VMFS
Mapovanie RDM
Dátové úložiska NFS
Konfigurácia úložiska na úrovni virtuálneho počítača

II. Zaistenie vysokej dostupnosti a kontinuity činností

Clustery NLB
Clustery WFC (Windows Failover Clustering)
Funkcia vSphere High Availability
Základy funkcie vSphere HA
Povolenie funkcie vSphere High Availability
Funkcia vSphere FT a vSphere HA
Funkcia vSphere FT a vSphere DRS
Príklady použitia funkcie vSphere Fault Tolerance
Zaistenie ochrany dát
Obnova po havárii

III. Zabezpečenie VMware vSphere

Overovanie na hostiteľovi ESXi
Riadenie prístupu
Bezpečnostné záplaty
Správa oprávnení
Konfigurácia protokolovania
Overovanie užívateľov
Užívateľský účet vpxuser
Správa oprávnení
Konfigurácia pravidiel zabezpečenie siete
Aktualizácia virtuálnych počítačov

IV. Vytváranie a správa virtuálnych počítačov

Virtuálny počítač zvnútra
Vytváranie virtuálneho počítača
Výber optimálnych hodnôt pre nový virtuálny počítač
Práca s inštalačnými médiami
Používame inštalačné médium
Pracujeme v konzole virtuálneho počítače
Inštalácia nástrojov VMware Tools v systéme Windows
Inštalácia nástrojov VMware Tools v systéme Linux
Pridávanie a registrácia virtuálnych počítačov
Zmeny stavu napájania virtuálneho počítača
Odstraňovanie virtuálnych počítačov
Zmena hardwaru virtuálneho počítača
Snímky virtuálnych počítačov

V. Práca so šablónami a virtuálnymi aplikáciami vApp

Inštalácia nástroja Sysprep na server vCenter Server
Špecifikácia prispôsobenia
Klonovanie virtuálneho počítača
Vytváranie šablóny z kópie virtuálneho počítača
Nasadenie virtuálneho počítača zo šablóny
Šablóny OVF
Pracujeme s vApp
Import počítačov z iných prostredí

VI. Správa alokácie zdrojov

Operačná pamäť virtuálneho počítača
Defaultná alokácia procesoru
Nastavenie priradenia procesoru
Konfigurácia fondu zdrojov
Riadenie využitia úložiska

VII. Vyrovnávanie využitia zdrojov

Funkcia vMotion
Migrácia a funkcia vMotion
Zaistenie kompatibility funkcie vMotion
Storage vMotion
Pracujeme s Storage DRS

VIII. Sledovanie výkonu VMware vSphere

Varovania
Výkonnostné grafy
Nasadenie nástroja resxtop
Sledovanie využitia procesoru
Sledovanie využitia operačnej pamäte
Sledovanie využitia siete
Sledovanie využitia disku
Moduly zdrojového kódu

IX. Automatizácia prostredia VMware vSphere

Pracovné postupy a vCenter Orchestrator
Automatizácia pomocou rozhrania PowerShell a PowerCLI
Automatizácia serveru vCenter pomocou asistenta vMA
Nástroje Perl v nástroji vSphere Management Assistant

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora