Kurz Microsoft Windows 7 VI. Expert: Údržba ťa naučí ako zabrániť spomaleniu OS pri spúšťaní programov alebo štartovaní a vypínaní systému Windows 7. Na kurze Microsoft Windows 7 VI. Expert: Údržba ťa naučíme zabrániť spomaleniu OS pri spúšťaní programov alebo štartovaní systému Windows. Predstavíme si registre systému, konzolu MMC, technológie SuperFetch a ReadyBoost. Absolvent kurzu Microsoft Windows 7 VI. Expert: Údržba bude schopný zvládnuť vyriešiť aj nepredvídateľný pád systému Windows.

Osnova

I. Vyladenie a sledovanie výkonu

Stanovenie základného výkonu
Sledovanie výkonu v reálnom čase
Základné stratégie zvyšovania výkonu
Nástroje a techniky pre pokročilú analýzu výkonu

II. Prevádzanie bežnej údržby

Predstavenie centra akcií
Ako udržať systém zabezpečený pomocou služby Windows Update
Kontrola chýb na disku
Zvýšenie výkonu pomocou defragmentácie diskov
Správa miesta na disku

III. Použitie pokročilých nástrojov pre správu systému Windows

Zistenie systémových informácii
Zistenie informácií o systéme
Použitie konzoly Microsoft Management Console
Služby pre správu
Úprava registra

IV. Riešenie problémov s chybami a havárie systému Windows

Oznamovanie problémov a hľadanie riešení
Zistenie riešení problému
Získanie nápovedy pomocou nástroja záznam postupu pri problémoch
Prehliadanie hlásení problémov pomocou nástroja sledovanie spoľahlivosti
Riešenie problémov so zablokovaním
Bližšie zoznámenie sa s nástrojom prehliadač udalostí
Porozumenie chybám STOP
Zotavenie z havárie počítača

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora