online kurz C++

Kurzy C/C++

Kurzy C/C++ sú určené pre teba, ak sa chceš naučiť ovládať procedurálne a objektovo orientované programovanie. Naučíme ťa pracovať s dátovými typmi, poľami, cyklami a štruktúrami. V ďalších častiach zvládneš prácu s reťazcami a pokročilejšími programátorskými technikami ako DRY a WET. Ako absolvent kurzov C/C++ orientovaných na OpenGL a GUI zvládneš vytvárať interaktívne grafické rozhranie a vlastné widgety. Mapovať textúry či kresliť geometrické objekty bude pre teba samozrejmosťou.