Online kurz C# WCF SOAP

Kurzy C#

Kurzy C# sú pre teba ideálne, ak chceš byť odborník na programovanie v jazyku C#. Už v kurze C# I. Začiatočník ťa zoznámime s prostredím Visual Studio. Osvojíš si prácu s premennými, operátormi, identifikátormi a výrazmi. Naučíme ťa tvoriť prvky grafického používateľského prostredia. Techniky zjednodušovania programov a dodatočnej optimalizácie budú pre teba samozrejmosťou. Ak si pokročilý, naučíme ťa vytvárať webové služby vo frameworku WCF. Alebo ťa naučíme spúšťať a využívať procesy a vlákna.