online kurzy pracovné pozície práca tituly BBA, MBA, DBA, MSc

Courses Online Školenia Pracovné Pozície

V kategórii Pracovné Pozície Kurzy sme pre vás pripravili komplexné vzdelávacie programy, ktorých štúdium trvá pol roka až 1 rok. Rýchlosť a tempo učenia vrátane absolvovania kurzov je samozrejme na vás. Celkový maximálny čas vzdelávania je 1 rok (12 mesiacov). Ide o online vzdelávanie v dĺžke 110-120 hodín. Výstupom vášho vzdelávania je získanie profesijného titulu BBA, MBA, DBA, MSc alebo MPA a DPA. Ako absolvent získate diplom s profesijným titulom, akreditované osvedčenie a odporúčanie pre potenciálnych zamestnávateľov. Zároveň kontaktujeme vybrané spoločnosti (28 top spoločností) ohľadom vášho úspešného absolvovania vzdelávacieho programu Komplexné vzdelávacie kurzy sme vytvorili na mieru, aby sa ste vedeli čo najskôr uplatniť na trhu práce a rekvalifikovať na nové pracovné pozície v IT, administratíve, marketingu a manažmente. Sú teda ako stvorené na nájdenie si nového zamestnania a uplatnenia v praxi. Rovnako sú vhodné, ak chcete začať podnikať. Ako absolvent zároveň napíšete záverečnú prácu k oblasti a téme, ktorej sa chcete profesijne venovať. Nahráte k nej video obhajobu, kde odprezentujete danú tému. Získate tak praktické znalosti kurzov a súčasne aj s napísaním praktickej záverečnej štúdie, ku ktorej dostanete spätnú väzbu.