Online Kurzy Úrad Práce ZADARMO

Ste nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce? Alebo ste zamestnaný a radi by ste sa rekvalifikovali, zvýšili si kvalifikáciu a odbornosť prípadne si našli novú lepšiu platenú prácu?

Naše akreditované online kurzy preplácajú v 100 % výške. Ako jediná firma na Slovensku totiž poskytujeme akreditované a certifikované online kurzy.

Pomôžeme vám so získaním príspevku na naše online kurzy zadarmo cez nový národný projekt Zručnosti pre trh práce. Dáme vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom.

Žiadosti je možné podávať už od 8. apríla a najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Osobne odporúčame využiť možnosť preplatenie online kurzov čím skorej.

Komu je Projekt Zručnosti pre trh práce určený

 1. Nezamestnaní (Evidovaní ako Uchádzači o Zamestnanie)
 2. Zamestnaní (Aktuálne Zamestnaní)
 3. Záujemca, ktorý sa chce lepšie uplatniť na trhu práce
 4. Záujemca, ktorý nechce stratiť prácu
 5. Záujemca, ktorý chce zmeniť prácu, kde potrebujete získať nové vedomosti a zručnosti
 6. Aktuálny zamestnávateľ od vás vyžaduje nové vedomosti
 7. Záujemca, ktorý si potrebuje rozšíriť vedomosti z oblasti, v ktorej sa chce uplatniť na trhu práce

Prioritu majú znevýhodnení uchádzači:

 1. Občania do 26 a nad 50 rokov
 2. Dlhodobo nezamestnaní
 3. Ľudia s nižším ako stredným odborným vzdelaním
 4. Samoživitelia
 5. Zdravotne postihnutí

Upozornenie: Rekvalifikačné kurzy sa nevzťahujú na živnostníkov, podnikateľov, denných študentov a iné samostatne zárobkovo činné osoby SZČO.

Podmienky preplatenia rekvalifikačných kurzov

Podmienky spĺňate ak:

 1. Ste evidovaný/-á na ÚPSVaR
 2. Ak nie ste evidovaný/-á zaregistrujte sa ako záujemca o zamestnanie (ZoZ)
 • Konkrétne podmienky sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu, preto je dobré si to overiť na príslušnom ÚPSVaR.

Postup pri podávaní žiadosti o kurzov projekt Zručnosti pre trh práce

Podmienky na získanie sú pre všetky možnosti rovnaké:

 1. Vyplňte nasledovný formulár alebo nám napíšte email na info@vita.sk, že máte záujem o online kurzy zdarma cez Úrad Práce
 2. Zaregistrujete sa pre Úrad práce a vyplníte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nižšie na stiahnutie)
 3. Na Úrade práce alebo elektronicky vyplníte požiadavku časť č. 1 (A) pre Úrad Práce
 4. My ako Poskytovateľ rekvalifikácie spracujeme požiadavku časť č. 2 (B), ktorú vám zašleme poštou
 5. Požiadavku časť č.1 (A) a časť č.2 (B) zanesiete alebo zašlete poštou na Úrad práce, čo najskôr od prevzatia od nás
 6. Úrad práce má 21-30 dní na schválenie požiadavky
 7. Podľa dátumov na schválenej požiadavke si dohodneme termín nástupu a ukončenia
 8. Po absolvovaní vám ako poskytovateľ vystavíme všetky potrebné doklady o ukončení (faktúru, osvedčenie) a potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré zasielame
 9. Ihneď po ukončení kurzu odovzdáte na Úrad práce vyplnené dokumenty a žiadosť o úhradu.

Suma, ktorú je možné si preplatiť podľa našich skúseností je od 500 do 1000 EUR s DPH. Naše kurzy sú akreditované a preto je preplácaná 100 % výška ceny kurzov. Pre nezamestnaných je alokovaných do cca 900 Eur s DPH a pre zamestnaných do cca 1000 Eur s DPH.

Nemusíte teda nič doplácať a zároveň vám necháme prístup k online kurzom aj po skončení rekvalifikácie. Celkovo sa teda môžete vzdelávať až 1 celý rok zadarmo.

Video návod rekvalifikačné kurzy Úrad Práce

Aktuálne poskytujeme cez projekt Zručnosti pre trh prác naše online akreditované kurzy. Dáme vám ročný prístup ku všetkým našim online kurzom. Všetky dôležité informácie k rekvalifikačným kurzom Úradu práce sme vysvetlili priamo v nasledovnom videu.

Tlačivá a formuláre pre zaradenie do evidencie Úradu Práce

Možnosti podania formulára pre zaradenie do evidencie (Pre Nezamestnaných):

 1. Osobne ➡ Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (DOCX) – pre papierovú komunikáciu s úradom
 2. Elektronicky na slovensko.skŽiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (PDF) – pre elektronickú komunikáciu s úradom
 3. PoštouŽiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (DOCX) – pre papierovú komunikáciu s úradom

Možnosti podania formulára pre zaradenie do evidencie (Pre Zamestnaných):

 1. OsobneŽiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie (DOCX)pre papierovú komunikáciu s úradom
 2. Elektronicky na slovensko.skŽiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie (DOCX) – pre elektronickú komunikáciu s úradom
 3. Poštou Žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie (DOCX) – pre papierovú komunikáciu s úradom

Stiahnite si potrebné tlačivo podľa toho, ako chcete s Úradom práce komunikovať.

Tlačivá a formuláre pre preplatenie online kurzov Úrad Práce

Nové tlačivá požiadavky pre preplatenie online kurzov Úradu práce na stiahnutie.

Sú k dispozícií 3 aktivity a 2 typy tlačív:

 1. Nezamestnaní ľudia
 2. Nezamestnaní mladí ľudia
 3. Zamestnaní (záujemcovia o zamestnanie)

Tlačivá požiadaviek pre Nezamestnaných a Nezamestnaných mladých ľudí

 1. A. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU REKVALIFIKÁCIE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
 2. B. POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA REKVALIFIKÁCIE O ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKÁCIE

Tlačivá požiadaviek pre Zamestnaných

 1. A. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE
 2. B. POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA VZDELÁVANIA O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVANIA

🎓 Tu nájdete zoznam balíčkov kurzov pre Úrad Práce.

Dajte nám vedieť na info@vita.sk, o ktoré online kurzy máte záujem.

Často kladené otázky

1. Čo je Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce?

Národný projekt Zručnosti pre trh práce je možnosť bezplatne získať finančnú podporu na akreditované online kurzy, vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre nezamestnaných, ale aj pre zamestnaných.

2. Kto prepláca Národný projekt Zručnosti pre trh práce?

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prepláca Úrad práce (ÚPSVaR) naše akreditované online kurzy vo výške 100 %. Iné a neakreditované kurzy prepláca do výšky 60-80 %.

3. Do akej výšky schvaľuje ÚPSVaR projekt Zručnosti pre trh práce?

Naše kurzy už pomohli 1000+ uchádzačom získať prácu. Okrem toho naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva. Pri kurzoch/balíkoch realizovaných na základe akreditácie Ministerstvo školstva budú preplácané vo výške 100 %. Keďže máme ako jediná firma akreditované online kurzy budete mať preplatené s ÚPSVaR plnú výšku 100 %.

 

Ak si požiadate o preplatenie v inej vzdelávacej spoločnosti, ktorá nemá akreditáciu Ministerstvom školstva, vtedy ÚPSVaR prepláca len 60-80 % a zvyšnú sumu je potrebné si doplatiť z vlastných finančných zdrojov.

4. Do akej sumy prepláca ÚPSVaR kurzy pre projekt Zručnosti pre trh práce?

Suma, ktorú Úrad práce na akreditované online kurzy predpláca je podľa našich skúseností od 500 do 1000 EUR s DPH. 

Nezamestnaní a nezamestnaní mladí cca do 900 Eur s DPH. Zamestnaní cca do 1000,00 Eur s DPH.

5. Je možné podať viac žiadostí v rámci tohto projektu?

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s Úradom práce.

 

Osobne odporúčame pri podávaní druhej žiadosti si vybrať vzdelávanie u nás. Ak si podáte príspevok u nás 2-krát môžete sa tak vzdelávať 2 roky bezplatne. 

6. Odkiaľ zoženiem žiadosť na projekt Zručnosti pre trh práce?

Žiadosť vám poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať na príslušnom ÚPSVaR najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ak vám Úrad práce žiadosť schváli, uzavrie s vami dohodu, na základe ktorej vám zaplatí vzdelávací kurz.

7. Môžem si podať tlačivo na projekt Zručnosti pre trh práce aj keď som zamestnaný?

Áno, tento projekt je určený pre nezamestnaných, ale aj zamestnaných, ktorí sú ohrození stratou zamestnania.

8. Je možné preplatenie kurzu keď som na materskej dovolenke alebo som na dohodu?

Áno, je to možné. Pokiaľ je osoba stále evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Študenti denného štúdia, živnostníci a podnikatelia túto možnosť nemajú.

9. Čo mám robiť v prípade ak som mal/a živnosť a chcem si požiadať o príspevok na kurz?

V tomto prípade je nutné potvrdenie o ukončení živnosti. Pokiaľ je živnosť aktuálna, podať žiadosť o projekt Zručnosti pre trh práce nie je možné. Projekt nie je určený pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

10. Neviem sa rozhodnúť pre konkrétny kurz/balík, čo mi odporúčate?

Na výber máte z našich pripravených balíkov https://www.vita.sk/online-kurzy-urad-prace-zrucnosti-pre-trh-prace/  z oblasti Programovanie, Marketing a Reklama, SAP a ABAP, Grafika a Dizajn, Administrácia IT, Manažérske a Kancelárske balíky online kurzov, ktoré vieme vypísať na vašu žiadosť. V každom balíku nájdete počet hodín trvania kurzu, cenu, obsah a aké kurzy sa nachádzajú v danom balíku.

 

Veľmi obľúbené sú programátorské, testerské a kurzy zamerané na SAP/ABAP. Rovnako sú veľmi žiadané kurzy pre analytikov, IT a projektových manažérov alebo automatizérov.

11. Koľko trvá kurz/balík cez projekt Zručnosti pre trh práce?

Trvanie kurzu/balíku závisí od toho, aký balík si vyberiete. Priemerná dĺžka akreditovaných kurzov je 16 dní (139 hodín kvalitného vzdelávania). Môžete si vybrať z našich pripravených balíkov, kde nájdete počet hodín trvania kurzu, cenu, obsah a aké kurzy sa nachádzajú v danom balíku.

12. Prečo absolvovať kurz/balík práve od vás?

Naše online kurzy už pomohli 1000+ uchádzačom získať prácu. Okrem toho naše online kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva. Aj vám radi poradíme, usmerníme a podporíme vás na ceste k úspešnej kariére.

 

Zamestnanosť našich účastníkov cez podobné projekty program REPAS a KOMPAS boli v minulosti úžasných 91 %. Je možné sa zamestnať ako u medzinárodných/korporátnych spoločností, tak aj v štátnej správe. Rovnako sa absolventi zamestnávajú v technologických firmách alebo začali ako freelanceri na voľnej nohe. Niektorí absolventi začali dokonca samostatne podnikať a založili si vlastné firmy.

 

Poďte sa s nami vzdelávať a naštartujte sa pre novú prácu!

 

13. Prepláca Úrad Práce profesijné tituly BBA, MBA, MSc, DBA?

Za získanie profesijných titulov BBA, MBA, MSc, DBA alebo MPA si treba priplatiť. V prípade kurzov preplácaných cez Úrad Práce vám preplatia do cca sumy 900 Eur s DPH pri nezamestnaných a do cca 1000 Eur s DPH pri zamestnaných. Je teda možné si priplatiť za zvyšok a získať profesijný titul. Vybrať si môžete z nasledovných vzdelávacích programov Kurzy Online Školenia Pracovné Pozície.