online kurzy Marketing, Reklama a Právo

Kurzy Marketing, Reklama a Právo

Online kurzy Marketing, reklama a právo sú pre vás ideálnou voľbou, ak sa chcete naučiť efektívne využívať marketingové nástroje. Naučíme vás správne vytvárať zaujímavé reklamné texty, pútavé slogany a nadpisy. Vytvoriť ideálny názov produktu bude pre vás hračkou. Zvládnete písať PR články a efektívne propagovať na sociálnych sieťach. Osvojíte si právnu problematiku licencovania a doménových mien. Ako absolventovi kurzov Marketing, reklama a právo vám budú známe pojmy ako crawler, inbound marketing, AIDA/ADAM alebo bounce rate. Na online kurzy marketingu, reklamy a práva môžete nadviazať kurzami tvorby webových stránok alebo kurzami programovania, vďaka čomu získate mimoriadnu výhodu zručností na trhu práce.