Online Kurzy Úrad Práce

Kurzy Online Školenia Úrad Práce

V kategórii Online Kurzy Úrad Práce sme pre vás pripravili balíčky kurzov na mieru pre preplatenie Úradom Práce (ÚPSVaR) a to zamestnaných aj nezamestnaných. Akreditované kurzy sú určené pre projekty Zručnosti pre Trh Práce, REPAS+, KOMPAS+, Nestrať Prácu. Vybrali sme naše top akreditované kurzy, ktoré boli všetky schválené Úradom Práce a preplácané v 100 % výške ceny kurzov. Ako jediná firma na Slovensku poskytujeme akreditované a certifikované online kurzy. Tomu zodpovedá nielen vysoká kvalita kurzu a odbornosti jeho lektorov, ale zároveň Úrad práce vám preplatí celý balík online kurzov. Čiže nemusíte nič doplácať. Zároveň, aby sme vás podporili vo vzdelávaní ponecháme vám aj po skončení vzdelávania cez Úrad Práce prístup do online kurzov a ďalej sa vzdelávate. Celkovo sa tak môžete vzdelávať až 1 celý rok. Priemerná dĺžka akreditovaných kurzov je 16 dní (139 hodín kvalitného vzdelávania). Suma, ktorú je možné si preplatiť podľa našich skúseností je od 500 do 1000 EUR s DPH.