Čo presne znamená avizovaný certifikát, resp. kto ho vydáva, na základe čoho a akú má “váhu” v SR?