Čo znamená avizovaný certifikát, resp. kto ho vydáva? Na základe čoho a akú má “váhu” v SR?