Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov will teach you

 • Tvoriť tabuľky
 • Používať kontingenčné tabuľky
 • Pracovať s dátami
 • Vytvárať grafy
 • Pracovať s účtovným formulárom
 • Narábať so vzorcami v Exceli
 • Využívať podmienené formátovanie
 • Naučiť sa základy SQL

Required knowledge

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Course description

Práca logistika, plánovača alebo controllera bez vlastnej excelovskej tabuľky je neodmysliteľná. Ukážeme ti jednoduché funkcie až po funkcie, ktoré vyžadujú určitú zručnosť, ale pri ich osvojení ušetria veľa času pri práci. Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov je určený pre logistikov, výrobných plánovačov, logistických analytikov, ale aj pre controllerov v podnikoch a všetkým, ktorých sa týka plánovanie a riadenie materiálových, výrobných a finančných tokov. Online kurz vyžaduje ovládanie najnákladnejších funkcií Excelu. Cieľom online kurzu je ukázať široké možnosti Excelu a jednoduchým spôsobom uľahčiť prácu.

Who is the course for?

 • Controlleri
 • Finanční manažéri
 • Finanční riaditelia
 • Finanční analytici
 • Plánovači

Content online kurz Microsoft Excel pre Controllerov

I. Vytváranie jednoduchých tabuliek

Excel, Informácie, Navigácia, R1C1, Vkladanie Dát 1:26:44
OPAKOVANIE Excel, Duplikácia, Hárky, Dáta, Tabuľky 1:14:54

II. Tabuľky a grafy

Tabuľky, Filtre, Opravy, Selekcia, Číselník 1:31:58
Štatistika, Funkcie, Binárne Dáta, Importy, XML 1:37:02

III: Vytváranie a navrhovanie štruktúry tabuliek

PowerPivot, BI, Importy, Access, SQL Server 10:29
CSV, Filtre, Rady, Dátum, Čas, Zoznamy, Trim 1:20:58

IV. Prehľad funkcii

Výpočty, Náhoda, Skrývanie, Zabezpečenie 1:12:56
OPAKOVANIE Kontingenčné Tabuľky, Medzisúčty, Analýza 1:09:43

III. Transponovanie

Transponovanie, Schránka, Formáty, SQL 1:14:39
Zoznam Kurzov, Hárky, Tabuľky, Výber, Stĺpec, Riadok Súčtu, Funkcie, Filtre, Vyhľadávanie 28:59

Frequently asked questions

Čo je Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov sa zameriava na plánovanie, monitorovanie a riadenie finančných informácií a údajov v organizácii. Excel poskytuje kontrolérom možnosť spracovať a analyzovať finančné dáta, vytvárať prehľady, správy a finančné modely.

Kto používa Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

Henkel, Johnson Controls, NN Životná poisťovňa, AT&T, ČSOB, Alza, mBank, ZSE, Sociálna poisťovňa, Slovenská obchodná komora, Kooperativa, Allianz, Notino, ProCare

Kde sa používa Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

Rozpočtovanie a plánovanie, finančné analýzy, správa účtovníctva a záznamov, reporting a dashboardy, finančná prognóza a scenáristika

Prečo sa používa Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

Jednoduchosť a dostupnosť, flexibilita a prispôsobiteľnosť, spracovanie a analýza dát, finančné plánovanie a sledovanie, vizuálna prezentácia

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

MO-200 Microsoft Excel MOS Associate od 92 Eur. MO-201 Microsoft Excel MOS Expert od 92 Eur. Microsoft Certified: Excel Expert (Office 365 and Office 2019) od 150 Eur. Microsoft Certified: Data Analyst Associate od 150 Eur. Microsoft Office Specialist Certification MOS od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Microsoft Excel pre Controllerov?

Priemerná mzda controllera je 2040 Eur podľa portálu platy.sk. Ak chceš pracovať v kancelárii s dátami, je to pre teba ideálne. Každá firma potrebuje šikovných controllerov. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Tutors

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

All tutor courses