Referencie

Československá obchodná banka

Nikolas Csepregi

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ústředí

Andrea Kučerová

UNIQA Group Service Center Slovakia

Andrej Geleta

DÔVERA zdravotná poisťovňa

Ing. Pavol Buck

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Lukáš Béreš

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Boris Frankovič

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

Juraj Ďuríček

Technologická agentura ČR

Vladimír Kubíček

Ministerstvo vnútra SR

Ing. Jaroslav Auxt

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Barbora Bartková

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Zuzana Turko - Huráková

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Mgr. Romana Mrkvicová

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

Mgr. Katarína Fillová

Západoslovenská energetika

Ingrid Khandlová

Ústav ekológie lesa SAV

Romana Ružinská

GLOBESY

Katarína Kardošová

Ardaco

Zuzana Palšovičová

BGS Distribution Zilina

Peter Podhora

PMP

Peter Piatka

KROMBERG & Schubert

Henrietta Kovács

Ardaco

Zuzana Palšovičová

SECURITY COMMUNICATION

Segula Slovensko

Dominik Michel

ICZ Slovakia

Martin Granak

SAINT-GOBAIN CZ

Iveta Sedláčková

Hyundai Motor Czech

Alena Fuleková

U. S. Steel Košice

Lucia Veselovská, PhD.

BDI

Petra Ňurciková

SCHENKER

Gaborova, Miroslava

Saint-Gobain Construction Products

Iveta Sedláčková, Zuzana Macíčková

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Drahomir Jurkas

BLD-Agency

Lukáš Ďurta

Nefab Packaging Slovakia

Ivan Beňo

Lepal Technik Michalovce

Lešková Lenka

IAC Group (Slovakia)

Ing. Martin Ficek

ARRIVA Michalovce

Vojtech Bessler

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES

Ing. Peter Turčan

PYRONOVA

Veronika Záhorecová

Slovenská národná knižnica

Milan Hrdina

Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Jansova

Univerzitná knižnica v Bratislave

PhDr. Ladislav Oslanec

UNDP Istanbul Regional Hub, Regional Bureau for Europe and the CIS

Viera Oroszova