Projekt Zručnosti pre Trh Práce – Najčastejšie Otázky k Preplateniu Kurzov FAQ

1. Čo je projekt Zručnosti pre trh práce

Národný projekt Zručnosti pre trh práce zastrešuje vzdelávanie, či rekvalifikáciu. Vďaka projektu vám preplatia akreditované online kurzy. Projekt je určený pre nezamestnaných, ale aj zamestnaných, ktorí sú ohrození stratou zamestnania. Možné je aj preplatenie kurzu, ak ste na materskej dovolenke. Pokiaľ je osoba stále evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Preplatenie 100 % plnej výšky našich online Akreditovaných Kurzov

Národný projekt Zručnosti pre trh práce prepláca Úrad práce (ÚPSVaR) naše akreditované online kurzy vo výške 100 %. Naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva. Pri kurzoch/balíkoch realizovaných na základe akreditácie Ministerstva školstva budú preplácané vo výške 100 %. Keďže máme ako jediná firma akreditované online kurzy budete mať preplatené kurzy ÚPSVaR v plnej výške. Ak si požiadate o preplatenie v inej vzdelávacej spoločnosti, ktorá nemá akreditáciu Ministerstvom školstva, vtedy ÚPSVaR prepláca len 60-80 % a zvyšnú sumu je potrebné si doplatiť z vlastných finančných zdrojov. 

Akreditované online kurzy vita

Akreditované online kurzy vita

2. Do akej sumy prepláca ÚPSVaR kurzy pre projekt Zručnosti pre trh práce?

Suma, ktorú Úrad práce na akreditované online kurzy prepláca je podľa našich skúseností od 500 do 1000 EUR s DPH. Nezamestnaní a nezamestnaní mladí cca do 900 Eur s DPH. Zamestnaní cca do 1 000 Eur s DPH.

S nami sa môžete vzdelávať až 2 roky bezplatne!

3. Je možné podať viac žiadostí v rámci tohto projektu?

Jeden žiadateľ môže byť podporený v rámci projektu Zručnosti pre Trh Práce maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s Úradom práce. Osobne odporúčame pri podávaní druhej žiadosti si vybrať vzdelávanie u nás. Ak si podáte príspevok u nás 2-krát môžete sa tak vzdelávať 2 roky bezplatne. 

4. Odkiaľ zoženiem žiadosť na projekt Zručnosti pre trh práce?

Žiadosť vám poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať na príslušnom ÚPSVaR najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ak vám Úrad práce žiadosť schváli, uzavrie s vami dohodu, na základe ktorej vám zaplatí vzdelávací kurz. Všetky žiadosti sú dostupné na našom webe v časti Kurzy Úrad Práce.

Študenti denného štúdia a podnikatelia túto možnosť nemajú. Projekt tiež nie je určený pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Na výber sme pre vás pripravili balíky online kurzov na mieru z oblastí ako sú: Programovanie, Marketing a Reklama, SAP a ABAP, Grafika a Dizajn, Administrácia IT, Manažérske a Kancelárske balíky. Obľúbené sú programátorské, testerské a kurzy zamerané na SAP/ABAP. Rovnako sú veľmi žiadané kurzy pre analytikov, IT a projektových manažérov alebo automatizérov.

balíky online kurzy úrad práce

balíky online kurzy úrad práce

5. Koľko trvá kurz/balík kurzov cez projekt Zručnosti pre trh práce?

Trvanie kurzu/balíku závisí od toho, aký balík si vyberiete. Priemerná dĺžka akreditovaných kurzov je 16 dní (139 hodín kvalitného vzdelávania). Môžete si vybrať z našich pripravených balíkov, kde nájdete počet hodín trvania kurzu, cenu, obsah a aké kurzy sa nachádzajú v danom balíku.

6. Prečo absolvovať kurz/balík práve od vás?

Naše online kurzy už pomohli 1000+ uchádzačom získať prácu. Okrem toho naše online kurzyakreditované Ministerstvom školstva. Aj vám radi poradíme, usmerníme a podporíme vás na ceste k úspešnej kariére. Zamestnanosť a uplatnenie našich účastníkov cez podobné projekty program REPAS a KOMPAS boli v minulosti úžasných 84 % až 91 %. Je možné sa zamestnať ako u medzinárodných/korporátnych spoločností, tak aj v štátnej správe. Rovnako sa absolventi zamestnávajú v technologických firmách alebo začali ako freelanceri na voľnej nohe. Niektorí absolventi začali dokonca samostatne podnikať a založili si vlastné firmy.

7. Prepláca Úrad Práce profesijné tituly BBA, MBA, MSc, DBA?

Za získanie profesijných titulov BBA, MBA, MSc, DBA alebo MPA si treba priplatiť. V prípade kurzov preplácaných cez Úrad Práce vám preplatia do cca sumy 900 Eur s DPH pri nezamestnaných a do cca 1000 Eur s DPH pri zamestnaných. Je teda možné si priplatiť za zvyšok a získať profesijný titul. Vybrať si môžete z nasledovných vzdelávacích programov Kurzy Online Školenia Pracovné Pozície.

Všetky dôležité informácie k rekvalifikačným kurzom Úradu práce sme vysvetlili priamo v nasledovnom videu.

Tlačivá a formuláre pre zaradenie do evidencie Úradu Práce

Poďte sa s nami vzdelávať a naštartujte sa pre novú prácu! Formulár pre získanie kurzov zdarma nájdete na našom webe v časti Kurzy Úrad Práce

Autor

Katarína Bachratá

Office, Project Manager. Mám na starosti vzdelávacie programy, kurzy vrátane ich akreditácie. Pomáham pri vašom vzdelávaní a získavaní nových znalostí.