Naša misia, ciele a filozofia

VITA si dala 5 záväzkov do budúcna, na ktorých pracujeme už od začiatku:

 1. Zlepšiť prístup k vysokokvalitnému online vzdelávaniu pre každého a kdekoľvek na Slovensku ale aj v zahraničí
 2. Zlepšiť vyučovanie a učenie sa v online prostredí
 3. Zaviesť inovatívne formy vzdelávania a učenia sa prostredníctvom praxe a praktických príkladov
 4. Pomôcť zvyšovať zamestnanosť v oblasti IT, manažmentu a marketingu na Slovenskom trhu a podporovať podnikanie aj pre startupy
 5. Zdieľať všetky svoje znalosti a poznatky so študentami

Naše ciele

Vytvoriť a udržiavať najväčšiu online platformu pre IT vzdelávanie na Slovensku, ktorá bude pomáhať tisícom študentov získať kvalitné vzdelanie pre ich kariérny úspech.

Stať sa dominantným hráčom v oblasti podnikového IT vzdelávania na Slovensku a byť partnerom spoločnostiam pri vzdelaní ich zamestnancov.

Štatistiky podľa vždy aktuálnych dát.

255

kurzov

3000+

zapisaných kurzov

1500+

študenov

10

partnerov

15

lektorov

1000+

vydaných overených certifikátov

Naše hodnoty a filozofia

Marketéri často v praxi využívajú marketingový mix s označením 4P (alebo aj 5/6P) ako spojenie štyroch a viac základných marketingových nástrojov.

VITA si vytvorila vlastný systém na základe našich hodnôt a to s názvom systém 8P.

 • Poriadok
  • Vo firme, v dokumentoch, na webe, medzi kolegami.
 • Pracovitosť
  • Chuť pracovať a pomáhať firme rásť a prosperovať.
 • Precíznosť
  • Doťahuj veci do konca a buď dôkladný, rob veci poriadne, aby si bol na svoju prácu hrdý.
 • Prispôsobivosť
  • Každý deň prináša nové zmeny, novinky a výzvy. Prispôsob sa im a stále sa zlepšuj. Neboj sa nových vecí.
 • Pohotovosť
  • Rýchla reakcia na telefonáty, chat, dopyty z webu a od partnerov a klientov.
 • Praktickosť
  • Práca s pridanou hodnotou, ktorá je orientovaná na výsledky.
 • Profesionalita
  • Poskytuj kvalitné odpovede obsahovo aj formou s príjemnou prezentáciou.
 • Pohoda
  • Pohoda na pracovisku, ale aj rešpektovanie klientov a partnerov.

Základná vzdelávacia filozofia, ktorú využívame v našich online kurzoch je Learning by doing. Učíme sa na praktických príkladoch zábavnou a hravou formou. Väčšina ľudí má dosť monotónneho výkladu alebo aj tzv. uspávačov či zaklínačov hadov, prezentácii v PowerPointe s generickou šablónou, ktorú ste videli už asi 100x a je tam 200 slajdov. Ľudia sú tohto všetkého prejedení. Nie je nič horšie ako keď počúvame od absolventov SŠ a VŠ (česť výnimkám), ako sa nič nenaučili a vlastne ani nevedia, čo budú robiť po škole. Alebo minimálne už vedia, že nebudú robiť to, čo reálne vyštudovali, keďže im chýbajú praktické skúsenosti a zručnosti.

Na pracovný a profesionálny trh chceme posúvať ľudí, ktorí sú nadšení pre oblasť, ktorú si zvolili, radi sa v nej neustále vzdelávajú a chcú v nej napredovať. VITA im poskytne potrebné know how a znalosti pre naplnenie ich snov a získanie vytúženého pracovného miesta alebo vytvorenie vlastného perspektívneho biznisu v podobe vlastnej firmy. Každá vzdelávacia organizácia by mala svojich študentov podporovať, pomáhať im rásť a participovať na ich úspechu. Urobiť všetko preto, aby jej študenti boli na trhu úspešní a nielen ich vnímať ako zdroj svojho financovania (vidieť ich hneď ako strýko Držgroš doláriky v Káčerove) alebo sú pre nich len číslo na papieri do ich štatistík.

VITA a všetci ľudia za ňou majú úprimný a skutočný záujem na tom, aby absolventi našich online kurzov boli úspešní. Veríme, že sa vám to podarí a naplníte svoje sny. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a podeliť sa s nami o svoje úspechy. Budeme sa veľmi tešiť :-).

Miroslav Reiter

Zmenou učenia k lepšiemu a spokojnejšiemu životu.

Každý človek má potenciál vytvoriť zmenu vo svojom živote. Zmenu je možné dosiahnuť kedykoľvek a to napríklad prostredníctvom kvalitného vzdelávania. Práve online vzdelávanie uvoľňuje potenciál tejto zmeny.

Prístup k vysokokvalitnému vzdelaniu bol kedysi len výsadou niekoľkých privilegovaných.

V roku 2012 som si uvedomil, že je čas, aby aj Slovensko malo svoju vlastnú online vzdelávaciu platformu. Vytvorili sme preto platformu VITA, kde vzdelávame prostredníctvom online kurzov. Umožňujeme každoročne 1300+ študentom odhaliť svoj potenciál a stať sa tvorcami zmien vo svojom živote.

Pomáhame organizáciám všetkých typov a veľkostí pripraviť sa na cestu smerom dopredu - kamkoľvek povedie.

Dlhodobou stratégiou každej firmy by malo byť vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. S touto aktivitou vám radi pomôžeme.