V kurzoch nie je “deadline”? Môžem študovať každý kurz v akomkoľvek čase?