Online Kurzy Zadarmo REPAS+ a KOMPAS+ cez Úrad Práce

Ste nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce? Radi by ste sa rekvalifikovali, zvýšili si kvalifikáciu a odbornosť alebo si našli novú lepšiu platenú prácu?

Pomôžeme so získaním príspevku na naše online kurzy zadarmo cez REPAS a KOMPAS. Dáme vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom.

Podmienky pre preplatenie REPAS+ a KOMPAS+

Podmienky spĺňate ak:

  1. Ste evidovaný/-á na ÚPSVaR
  2. Za posledných 5 rokov ste neabsolvoval/-a rovnaký rekvalifikačný/kompetenčný kurz v rámci ÚPSVaR
  • Konkrétne podmienky sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu, preto je dobré si to overiť na príslušnom ÚPSVaR.

Postup pri podávaní žiadosti o REPAS+ a KOMPAS+

Podmienky na získanie sú pre všetky možnosti rovnaké:

  1. Musíte byť evidovaný na úrade práce (ideálne minimálne 3 mesiace)
  2. Vyplníte požiadavku časť A (nájdete nižšie v tlačivách, zašlite nám to cez tento formulár)
  3. Poskytovateľ rekvalifikácie (my) spracuje požiadavku časť B
  4. Požiadavku časť A a časť B zanesiete/zašlete na Úrad práce
  5. Úrad práce má 14 dní na schválenie požiadavky
  6. Dohodne sa termín nástupu na kurz
  7. Po absolvovaní ti ako poskytovateľ vystavíme pre uchádzača REPASu doklady o ukončení (faktúru, osvedčenie) pri REPAS+ a KOMPAS+ navyše potvrdenie o absolvovaní kurzu

Suma, ktorú je možné získať podľa našich skúseností REPAS+ a KOMPAS+ je od 500 do 1300 EUR s DPH.

Video návod REPAS+ a KOMPAS+

Aktuálne poskytujeme cez programy REPAS+ a KOMPAS+ len naše online akreditované kurzy. Dáme Vám ročný prístup ku všetkým našim kurzom. Viac informácie k programom REPAS+ a KOMPAS+ priamo vo videu.

Tlačivá pre preplatenie online kurzov

1. Tlačivá požiadavka REPAS+:

2. Tlačivá požiadavka KOMPAS+:

Stiahnite si potrebné tlačivo podľa kraja a programu. Vyplnené tlačivo s požiadavkou nám zašlite prostredníctvom nášho formulára.

Často kladené otázky

1. Čo je to REPAS+ a KOMPAS+?

REPAS/REPAS+ je (skratka pre REkvalifikácia, Príležitosť a Spolupráca) je program ÚPSVaR  na podporu vzdelávania uchádzačov o zamestnanie.  Ide o program rekvalifikačných kurzov.

 

KOMPAS+ (skratka pre Kompetencia, Príležitosť a Spolupráca) je program kompetenčných kurzov ÚPSVaR. Tieto kompetenčné kurzy môžu byť neakreditované.

2. Kto platí rekvalifikačné kurzy?

Rekvalifikačné kurzy cez REPAS a KOMPAS prepláca v plnej výške Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

3. Do akej výšky schvaľuje ÚPSVaR rekvalifikačne kurzy?

Úrad práce prepláca 100 % nákladov na tebou zvolený balík kurzov.

 

Suma, ktorú je možné získať podľa našich skúseností RE-PAS+ a KOMPAS+ je do 450 – 1000 EUR s DPH. Nepreplácajú sa certifikačné skúšky. Sú definované hodinové sadzby (maximálne cenové limity 5,44 Eur) na kurzy podľa osobohodín a typu kurzu.

4. Je možné preplatenie 2 REPAS kurzov?

Je možné absolvovať aj 2 REPAS kurzy pokiaľ ďalší kurz nadväzuje na už absolvovaný kurz a/alebo teda zvyšuje kvalifikáciu v odbore.

5. Ako dlho musím byť evidovaný na ÚPSVAR, ak chcem získať rekvalifikačný kurz?

Dĺžka evidencie by mala byť ideálne aspoň 3 mesiace.

 

Ideálne je sa informovať osobne priamo na príslušnom Úrade práce. Niektorým úradom stačilo aj menej ako 3 mesiace.

6. Odkiaľ zoženiem tlačivo na rekvalifikáciu prostredníctvom REPASu / KOMPASu?

Vzorové tlačivá nájdeš priamo na tejto podstránke v časti Tlačivá alebo zo stránky Úrad práce

7. Môžem dostať rekvalifikačný kurz, aj keď som zamestnaná/ý?

Programy REPAS+ a KOMPAS sú určené len pre nezamestnaných a evidovaných na Úrade práce.

 

Pre zamestnaných je určený program Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Záujemca o kurz sa zaeviduje ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ) na ktoromkoľvek úrade PSVR (žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania) na Oddelení služieb pre občana. To je základ.

 

Keďže cieľovou skupinou je ZoZ, každý, kto je zaevidovaný ako ZoZ a má záujem o vzdelávanie, ktoré zohľadňuje jeho individuálne potreby, možnosti a schopnosti s ohľadom na potrebné zručnosti v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného hospodárstva, sa môže zapojiť do tohto projektu. Nezohľadňuje sa, aký je jeho ďalší status, či je zamestnaný, vykonáva SZČ, je na materskej/rodičovskej dovolenke alebo je dobrovoľne nezamestnaný a pod. – ZoZ môže byť každý, kto nie je evidovaný ako UoZ (uchádzač o zamestnanie = v evidencii nezamestnaných). To znamená, že pre tento projekt je kľúčové, aby žiadateľ spĺňal podmienku oprávnenej cieľovej skupiny a mal záujem o vzdelávanie, ktoré je zamerané na rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo zeleného hospodárstva.

8. Je možné preplatenie kurzu osobám pracujúcim na Dohodu alebo som externý študent?

Je to možné, pokiaľ je osoba stále evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Študenti externého štúdia VŠ túto možnosť nemajú.

9. Čo mám robiť v prípade, že som mal/a živnosť a chcem kurzy cez REPAS a KOMPAS?

V tomto prípade je nutné potvrdenie o ukončení živnosti. Pokiaľ je živnosť aktuálna, podať žiadosť o RE-PAS+/KOMPAS+ nie je možné.

Ideálne je využiť program pre zamestnaných je určený program Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

10. Neviem sa rozhodnúť pre konkrétny kurz/balík, čo mi odporúčate?

Dáme vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom.

Veľmi obľúbenéprogramátorské, testerské kurzy. Rovnako som veľmi žiadané kurzy na analytikov, IT a projektových manažérov, automatizérov.

11. Bude mi preplatený kurz, aj v prípade, že sa počas jeho trvania zamestnám?

Ak by sa ti počas rekvalifikácie pritrafil super JOB, je to v poriadku. Úrad práce túto skutočnosť akceptuje a preplatí iba absolvovanú časť.

12. Preplatia mi kurz, ak počas trvania kurzu ochoriem/nebudem sa ho môcť zúčastniť?

Ak absolvuješ kurz prostredníctvom programu REPAS a kurz nedokončíš celý z iných než vážnych dôvodov, úrad práce Ti preplatí len tie dni, ktoré si absolvoval.

 

Úrad práce sám rozhodne, či tvoje dôvody sú natoľko vážne, že kurz nemôžeš ďalej absolvovať a na základe toho bude ďalej postupovať (teda rozhodne či ti kurz bude preplatený alebo nie).

13. Koľko trvá rekvalifikačný kurz/balík?

Trvanie rekvalifikačného kurzu závisí od toho, aký balík si vyberieš alebo vyskladáš. Trvať môže od 5 až pokojne do 20 dní.

14. Prečo absolvovať rekvalifikačný kurz práve u vás?

Naše kurzy už pomohli 500+ uchádzačom získať prácu. Aj tebe radi poradíme, usmerníme ťa a nakopneme pre úspešnú kariéru. Poď sa s nami vzdelávať a naštartuj sa pre nový job!

Zamestnanosť našich účastníkov cez program REPAS a KOMPAS je úžasných 91 %. Je možné sa zamestnať u medzinárodných/korporátnych spoločností alebo aj v štátnej správe. Rovnako sa absolventi zamestnávajú v technologických firmách či začali ako freelancer na voľnej nohe. Niektorí absolventi začali dokonca samostatne podnikať a založili si vlastné firmy.