Kurz Microsoft Access II. Pokročilý je pre teba ideálny, ak máš skúsenosti s Accessom alebo si absolvoval kurz Microsoft Access I. Začiatočník. Naučíme ťa importovať a prepojiť Access s rôznymi aplikáciami z balíka Office. Osvojíš si prácu s databázou a základy práce s makrami. Zabezpečiť svoju databázu a nastaviť jej oprávnenia bude pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Microsoft Access II. Pokročilý zvládneš využívať parametrické, akčné a krížové dopyty.

Osnova

I. Základy práce s databázou

Základné kamene databázy Microsoft Access
Nástroje databázy Microsoft Access
Návrh databázy
Pravidlá práce s databázami
Nastavenie a možnosti spustenia Microsoft Access
Práca s nápovedou

II. Tabuľky

Návrhové zobrazenie
Vlastnosti dátových typov
Prehľad dátových typov

III. Relácie

Referenčná integrita
Analýza tabuľky

IV. Dopyty

Aktualizácia hodnôt v dopytoch
Parametrické dopyty
Krížové dopyty
Akčné dopyty
Ďalšie použití dopytov
SQL dopyty

V. Formuláre

Zobrazenie dátového listu
Návrhové zobrazenie
Príklady využitia ovládacích prvkov

VI. Makrá

Vytvorenie makra
Spustenie makra
Tipy pre prácu s makrami
Popis vybraných akcii makier

VII. Import a export

Import a prepojenie s aplikáciou Microsoft Excel
Import a prepojenie s aplikáciou Microsoft Access
Časové naplánovanie importu alebo exportu
Publikovanie na webe služby Access Services
Spolupráca so službou SharePoint
Zber dát z aplikácie Microsoft Office
Hromadná korešpondencia v Microsoft Word

VIII. Správa databázy

Navigačné podokno
Zdieľanie databázy
Prepojenie so službou SharePoint
Rozdelenie databázy
Zabezpečenie databázy
Komprimácia a zálohovanie databázy
Vzorové databázy a prehľad šablón

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora