Kurz Access III. je pre teba vhodný, ak máš pokročilé znalosti programu Access. Naučíme ťa najdôležitejšie konštrukcie jazyka VBA a ošetrovať chyby v zdrojovom kóde. Staneš sa profesionálom v Microsoft Access a objavíš tajomstvá makier a jazyka VBA. Osvojíš si efektívne spracovávanie textu, čísel a dátumov vo VBA. Základy objektového modelu Microsoft Access budú pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Access III. zvládneš vytvárať užívateľské funkcie a zostavy priamo v kóde. Zvládneš tiež používať objekty, dialógy a príkazy SQL.

Osnova

I. Programovanie v jazyku VBA pre aplikáciu Access

Základy
Premenné pole, konštanty a dátové typy
Moduly, funkcie a subrutiny
Základy programovania: rozhodnutie a cykly
Reťazce, funkcie a okná so správami
Operátory
Hľadanie chýb v zdrojovom kóde
Chyby za behu a funkcia Error
Formuláre a zostavy
Dialógy
Práca s pásom kariet
Príkazy jazyka SQL
Makrá tabuliek

II. Objektové modely

Objektové modely aplikácie Access
Najdôležitejšie objekty
Objekt DoCmd
Interakcia aplikácie Access s ostatnými programami systému Microsoft Office

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora