Balík Java Programátor ťa naučí

 • Osvojiť si techniky objektovo-orientovaného programovania
 • Pracovať s triedami, objektami, konštruktormi či metódami
 • Naučiť sa syntax jazyka Java
 • Zachytávať a spracovávať výnimky
 • Implementovať kolekcie a dátové štruktúry
 • Pracovať so vstupno-výstupnými operáciami a súbormi
 • Získať skúsenosti s vytváraním aplikácií
 • Zlepšiť procesy softvérového vývoja
 • Tvoriť grafické používateľské rozhranie (GUI)
 • Ovládať modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language)

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Nezamestnaní a zamestnaní (Úrad Práce - Účastníci projektu Zručnosti pre trh práce)
 • Budúci alebo aktuálni Java programátori
 • Java developeri a IT konzultanti
 • Softvéroví vývojári a architekti
 • IT manažéri a IT testeri
 • Dátoví analytici
 • Ľudia, ktorí sa chcú naučiť programovať v Jave

Obsah a Učebná Osnova balík Java Programátor

Kurzy Java

Kurz Java I. Začiatočník 19 hodín
Kurz Java II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Java III. Tvorba GUI a SWING 16 hodín
Kurz Java IV. Pokročilý 15 hodín
Kurz Java V. Práca s XML 8 hodín
Kurz Java VI. JDBC a Databázy 6 hodín

Kurz Regulárne Výrazy

Kurz Regulárne Výrazy (Regexy) 6 hodín

Kurz Java EE a Liferay

Kurz Java IX. Návrhové vzory 9 hodín
Kurz Java X. Java EE – Servlety a JSP 17 hodín
Kurz Java XIV. Liferay 11 hodín
Kurz Java XV. SOAP, WSDL a REST 6 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurzy UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurzy Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora