Návod LinkedIn Plánovanie na Sociálnej Sieti

Ak máte za cieľ zvýšiť svoju viditeľnosť prostredníctvom LinkedIn platformy, naviazať užitočné kontakty a rozvíjať svoje podnikanie, odporúčame vám pristupovať k tomu s dobre premysleným plánom. V článku vám ukážeme, ako si naplánovať obsah pre váš LinkedIn profil.

V používateľskom prostredí sa nachádza niekoľko nástrojov, ktoré sú potrebné spomenúť predtým ako začnete plánovať.

Média na LinkedIn

Prvým zo skupiny nástrojov sú Média (Media), ktoré sú dôležité pre zdieľanie obsahu a komunikáciu s LinkedIn používateľmi. Po kliknutí na ikonu Média môžeme začať písať príspevok, vložiť obrázok ale aj video formáty.

Plánovanie na LinkedIne Media

Plánovanie na LinkedIne Media

Hlasovanie (Poll)

Plánovanie na LinkedIne Hlasovanie

Plánovanie na LinkedIne Hlasovanie

Akonáhle máte otázku, chcete riešiť väčšie zapojenie vášho publika alebo riešiť angažovanosť, nebojte sa vo vašej stratégii v rámci profesijnej siete LinkedIn účtu rovnako i vašej stránky na LinkedIn využívať hlasovania (Poll).

Plánovanie na LinkedIne Hlasovanie

Plánovanie na LinkedIne Hlasovanie

Napísať článok (Write Article)

Niektorí ľudia doslova blogujú na LinkedIn. Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché, podobné Wordu. Je to jeden zo spôsobov ako komunikovať, písať články a tvoriť hodnotný obsah.

Plánovanie na LinkedIne Napísať Článok

Plánovanie na LinkedIne Napísať Článok

Nový Príspevok (New Post)

Nový príspevok vytvoríte kliknutím na Začít Psát Příspěvek (Start a Post). Pri vytváraní príspevku si môžete kompletne skopírovať a prilepiť informácie, ktoré chcete zverejniť.

Plánovanie na LinkedIne Napísať Článok

Plánovanie na LinkedIne Napísať Článok

Pokiaľ sa nezobrazí miniatúra, viete ju zavrieť prípadne opätovne načítať. Zaujímavosťou je, že LinkedIn mení URL na vlastné formy URL, v porovnaní s Facebookom, ktorý URL zachováva.

Plánovanie na LinkedIne URL

Plánovanie na LinkedIne URL

Plánovanie Príspevku (Schedule Post)

Plánovanie na LinkedIne Príspevok

Plánovanie na LinkedIne Príspevok

Ľudia často nevedia, že je možné plánovať na LinkedIn. Plánovanie sa realizuje v pravom dolnom rohu pri pridávaní príspevku. Po rozkliknutí sa zobrazí okno kde viete nastaviť dátum a čas kedy má byť príspevok pridaný.

Plánovanie na LinkedIne Naplánovať Príspevok

Plánovanie na LinkedIne Naplánovať Príspevok

Po kliknutí na Ďalší sa zobrazí Rozvrh namiesto Zverejniť.

Plánovanie na LinkedIne Naplánovať Príspevok Neskôr

Plánovanie na LinkedIne Naplánovať Príspevok Neskôr

Plánovanie na LinkedIne Zobraziť Všetky Plánované Príspevky

Plánovanie na LinkedIne Zobraziť Všetky Plánované Príspevky

Zobrazí sa zoznam so všetkými naplánovanými príspevkami, ktoré viete preplánovať alebo zmazať. Odporúčame si sledovať kedy má byť príspevok zverejnený aby ste mali prehľad v organizácii plánovania.

Plánovanie na LinkedIne Naplánované Príspevky

Plánovanie na LinkedIne Naplánované Príspevky

Záver a Sumarizácia

Ak ste dočítali až do konca tohto článku, pravdepodobne máte záujem využiť Strategický marketing na LinkedIn pre zdokonalenie vášho profilu. Nebojte sa zdieľať váš pohľad na témy vo vašej oblasti podnikania. Nedostatočná aktivita na vašom LinkedIn profile vás môže ľahko pripraviť o sledovateľov a kolegov. Vaše pohľady, entuziazmus alebo edukatívny obsah s pridanou hodnotou zaujme používateľov na sociálnej sieti. Zaujímavý a pútavý obsah dopomáha k rozšíreniu profesionálnej komunity na LinkedIne. Ľudia vám budú chcieť fandiť, odporúčať  vás, podnikať s vami alebo pre vás pracovať. Udržiavanie a každodenná aktualizácia vášho LinkedIn profilu je krok správnym smerom. Ďalšie zaujímavé tipy a triky nájdete v našom online kurze LinkedIn Marketing I. Začiatočník.

Autor

Katarína Bachratá

Office, Project Manager. Mám na starosti vzdelávacie programy, kurzy vrátane ich akreditácie. Pomáham pri vašom vzdelávaní a získavaní nových znalostí.