Kurz LinkedIn marketing I. Začiatočník je vhodný pre teba, ak sa chceš naučiť využívať LinkedIn. Zvládneš si založiť a optimalizovať osobný profil. Osvojíš si využívanie LinkedIn na marketingové účely. Naučíme ťa vytvárať vlastné skupiny, vyhľadávať kontakty a zdôrazniť vlastnú špecializáciu. Ako absolvent kurzu LinkedIn marketing I. Začiatočník zvládneš vybudovať na LinkedIn vlastnú značku a získať dôveryhodné odporúčania.

Osnova

I. Sociálna sieť LinkedIn

Čo je LinkedIn
Možnosti prístupu do LinkedIn
Marketing prostredníctvom LinkedIn
Nábor prostredníctvom LinkedIn
Profil zamestnanca ako firemný nástroj

II. Profil na LinkedIn

Optimalizácia profilu
Verejný profil LinkedIn
Najdôležitejšie prvky profilu
Kľúčové slová a budovanie siete
Potvrdenie znalostí
Záujmové skupiny
Vytvorenie vlastnej skupiny
Zdieľanie príspevkov
Získavanie kontaktov
Nastavenie upozornení a správ
Získavanie doporučení

III. Ako využiť potenciál LinkedIn

Kompletný profil
Zdôraznenie špecializácie
Vytvorenie akcie a prepojenia
Vytvorenie akcie a prepojenia
Optimalizácie pre vyhľadávanie
Pravidelný postup
Prehľad o spojeniach
Osobné odkazy
Nástroje na triedenie obsahu
Budovanie značky na LinkedIn

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora