Online Kurzy Úradu Práce ZADARMO – Projekt Zručnosti pre Trh Práce

Máte problém s nájdením práce a ste aktuálne nezamestnaný? Alebo ste zamestnaný a radi by ste si našli novú lepšiu platenú prácu? Vzdelanie, ktoré u nás získate prostredníctvom Úradu práce ZADARMO vám výrazne uľahčí nájdenie novej práce. Projekt Zručnosti pre Trh Práce je podobný ako predošlé programy REPAS+, KOMPAS+ a Nestrať Prácu. Osvojte si nové zručnosti, ktoré budú prínosom pre vašu kariéru a podnikanie. Radi vám pomôžeme s preplatením našich online akreditovaných kurzov, ktoré zabezpečuje národný projekt Zručnosti pre trh práce. Dáme vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom (470+ kurzov).

Informácie projekt Zručnosti pre trh práce  

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce podporí uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom rekvalifikácie. Úrady práce akceptujú iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. Naša firma pôsobí dlhodobo v oblasti vzdelávania a poskytuje ako jediná firma na Slovensku online akreditované kurzy. Takže pri našich kurzoch máte istotu, že budú schválené. Projekt nie je určený pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

O preplatenie Kurzov bude možné žiadať od 8.apríla na príslušnom Úrade práce, ktorý každú žiadosť posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Odporúčame využiť možnosť preplatenie online kurzov čím skôr.

Odporúčané Balíky Kurzov pre Úrad Práce

Vybrali sme TOP 6 Balíkov akreditovaných kurzov, ktoré patria medzi obľúbené a žiadané. Tieto kurzy v balíkoch boli v minulosti  schválené Úradom práce. Úrad práce vám celý balík 100% preplatí. 

      1. Balík SAP Profesionál

      2. Balík Testovanie Softvéru 

      3. Balík Java Programátor

      4. Balík Facebook Marketér 

      5. Balík Graficky Dizajn a UX/UI 

      6. Balík Tvorba Webstránok a Aplikácií     

Ak by Vám z týchto balíkov nevyhovoval ani jeden, máme ďalších ➡ 18 balíkov. Akreditované kurzy v balíkoch sú špeciálne určené pre projekty Zručnosti pre Trh Práce, REPAS+, KOMPAS+, Nestrať Prácu.

Tlačivá požiadaviek pre Nezamestnaných a Nezamestnaných mladých ľudí

  1. A. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU REKVALIFIKÁCIE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
  2. B. POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA REKVALIFIKÁCIE O ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKÁCIE
 • Tlačivá požiadaviek pre Zamestnaných

  1. A. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE
  2. B. POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA VZDELÁVANIA O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVANIA
 • Online Kurzy Úrad Práce ZADARMO

  Online Kurzy Úrad Práce ZADARMO

  Autor

  Katarína Bachratá

  Office, Project Manager. Mám na starosti vzdelávacie programy, kurzy vrátane ich akreditácie. Pomáham pri vašom vzdelávaní a získavaní nových znalostí.