Online Kurzy Úradu Práce ZADARMO – Projekt Zručnosti pre Trh Práce

Máte problém s nájdením práce a ste aktuálne nezamestnaný? Alebo ste zamestnaný a radi by ste si našli novú lepšiu platenú prácu? Vzdelanie, ktoré u nás získate prostredníctvom Úradu práce ZADARMO vám výrazne uľahčí nájdenie novej práce. Projekt Zručnosti pre Trh Práce je podobný ako predošlé programy REPAS+, KOMPAS+ a Nestrať Prácu. Osvojte si nové zručnosti, ktoré budú prínosom pre vašu kariéru a podnikanie. Radi vám pomôžeme s preplatením našich online akreditovaných kurzov, ktoré zabezpečuje národný projekt Zručnosti pre trh práce. Dáme vám prístup ku všetkým našim online akreditovaným kurzom (470+ kurzov).

Informácie projekt Zručnosti pre trh práce  

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce podporí uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom rekvalifikácie. Úrady práce akceptujú iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. Naša firma pôsobí dlhodobo v oblasti vzdelávania a poskytuje ako jediná firma na Slovensku online akreditované kurzy. Takže pri našich kurzoch máte istotu, že budú schválené. Projekt nie je určený pre živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

O preplatenie Kurzov bude možné žiadať od 8.apríla na príslušnom Úrade práce, ktorý každú žiadosť posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Odporúčame využiť možnosť preplatenie online kurzov čím skôr.

Odporúčané Balíky Kurzov pre Úrad Práce

Vybrali sme TOP 6 Balíkov akreditovaných kurzov, ktoré patria medzi obľúbené a žiadané. Tieto kurzy v balíkoch boli v minulosti  schválené Úradom práce. Úrad práce vám celý balík 100% preplatí. 

      1. Balík SAP Profesionál

      2. Balík Testovanie Softvéru 

      3. Balík Java Programátor

      4. Balík Facebook Marketér 

      5. Balík Graficky Dizajn a UX/UI 

      6. Balík Tvorba Webstránok a Aplikácií     

Ak by Vám z týchto balíkov nevyhovoval ani jeden, máme ďalších ➡ 18 balíkov. Akreditované kurzy v balíkoch sú špeciálne určené pre projekty Zručnosti pre Trh Práce, REPAS+, KOMPAS+, Nestrať Prácu.

 1. Tlačivá požiadaviek pre Nezamestnaných a Nezamestnaných mladých ľudí

  1. A. Tlačivo Žiadosť Požiadavka o Poskytnutie Príspevku pre Nezamestnaných
  2. B. Tlačivo Žiadosť Potvrdenie Poskytovateľa Vzdelávania pre Nezamestnaných

  Tlačivá požiadaviek pre Zamestnaných

  1. A. Tlačivo Žiadosť Požiadavka o Poskytnutie Príspevku pre Zamestnaných
  2. B. Tlačivo Žiadosť Potvrdenie Poskytovateľa Vzdelávania pre Zamestnaných
Online Kurzy Úrad Práce ZADARMO

Online Kurzy Úrad Práce ZADARMO

Autor

Katarína Bachratá

Office, Project Manager. Mám na starosti vzdelávacie programy, kurzy vrátane ich akreditácie. Pomáham pri vašom vzdelávaní a získavaní nových znalostí.