Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník will teach you

 • Pochopiť základy BPMN
 • Aplikovať osvedčené postupy pri modelovaní
 • Modelovať podnikové procesy
 • Pracovať s Draw.io a Microsoft Visio
 • Rozlišovať typy a štýly diagramov BPMN
 • Definovať kontext procesov a subprocesov
 • Používať nástroje a dokumentáciu BPMN
 • Vyhnúť sa bežným chybám v projektoch pri modelovaní

Required knowledge

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Course description

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je pre vás ideálny, ak sa chcete venovať grafickému modelovaniu a znázorňovaniu podnikových procesov na profesionálnej úrovni. Najprv vás oboznámime s procesnými typmi, sémantikou procesu a jednotlivými elementmi. Zistíte, ako klasifikujeme procesy a čo sú to subprocesy. Ukážeme vám rôzne typy diagramov a štýly. Problém vám nebude robiť ani pokročilé modelovanie toku aktivít a dát. Ako absolvent online kurzu BPMN Modelovanie Procesov zvládnete modelovať aj meranú výkonnosť procesov prostredníctvom KPI a KRI.

Who is the course for?

 • IT analytici
 • IT projektoví manažéri
 • IT manažéri
 • Softvéroví inžinieri
 • Procesní špecialisti
 • IT architekti
 • Projektanti

Content online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník

I. Úvod do BPMN, Procesy

Predstavenie Kurzu, Ciele 13:51
Procesný Manažment, Procesy, Mapy 12:57
Čo je BPMN, Špecifikácia, Štruktúra 10:14

Príručka kurz BPMN Modelovanie Procesov

Príručka kurz BPMN Modelovanie Procesov 43 strán

II. Nástroje, HLA, HLP

BPMN Nástroj, Modelovanie v Draw.io 11:26
Rozhranie Draw.io, Nastavenia Dokumentu, Vzorkovník 16:06
Čo je HLA, HLP, Objednávkový Proces 23:26
Share, Prístup, Párové Modelovanie 05:34

III. Udalosti, Brány

Udalosti Typu Zlyhanie, Väzby, Body Pripojenia 23:46
Brány, Gateways 49:04
OPAKOVANIE: Draw.io, Procesy, Udalosti, Brány, Modely 1:58:31

IV. Aktivity, Bazény a Dráhy

Aktivity, Procesy a Subprocesy, Menovky 19:16
Plavecké Bazény Swimming Pools 54:55
OPAKOVANIE: Udalosti, Brány, Modely, Objekty, Subprocesy 3:44:57
OPAKOVANIE: Aktivity, Procesy, Typy Úloh, Visio, Timer, Brány 1:50:51

V. Väzby, Úlohy a Artefakty

Väzby v BPMN 07:55
Úlohy, Tasks, User, Manual, Service, Business 26:05
Artefakty, Dátové Objekty, Skupiny, Anotácie 26:36
OPAKOVANIE: Dátové Objekty, Formátovanie, Dokumentácia, Typy Taskov 1:15:52

VI. Business Modely, Nástroje

Príklady Biznis Modelov, Eshopy 27:10
Business Nástroje, Rozhranie MIRO 11:11
Smart Templates, AI 06:16

VII. Príklady a Vzorové Procesy

IBM BPMN, Bazény, Plavecké Dráhy, Diagramy 52:18
Vzorové Procesy, Účtovanie Objednávok 02:18
Preberanie Tovaru, FIFO, LIFO, Rezervácia Letu, Ikony 1:04:55

Frequently asked questions

Čo je Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je zameraný na základy modelovania podnikových procesov pomocou grafickej notácie BPMN (Business Process Model and Notation). Poskytuje súbor symbolov a pravidiel pre reprezentáciu rôznych typov aktivít, tokov, brán a iných konštrukcií súvisiacich s procesmi.

Kto používa Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

Slovenská sporiteľňa, O2, IBM, Siemens, VÚB, Národná banka Slovenska, Ministerstvo zdravotníctva, Lenovo, Orange, VOLKSWAGEN, Swiss Re, ESET, SOFTEC, ČSOB

Kde sa používa Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

V odvetví informačných technológií sa BPMN používa pri vývoji softvéru, bankovom a finančnom sektore, v oblasti zdravotníctva a farmácie

Prečo sa používa Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

BPMN poskytuje grafickú notáciu na vizualizáciu procesov, detailné a presné modelovanie podnikových procesov, umožňuje lepšiu spoluprácu a komunikáciu medzi obchodných analytikom, manažérom, vývojárom a používateľom

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

ISTQB od 150 Eur. IREB od 250 Eur. Microsoft Programming in C# od 200 Eur. Oracle Certified Associate Java Programmer OCAJP od 250 Eur. Oracle Certified Professional Java Programmer OCPJP od 250 Eur. Oracle Certified Expert - Web Component Developer OCEWCD od 250 Eur. UML OMG CERTIFIED UML PROFESSIONAL 2™ (OCUP 2™) od 250 Eur. BPMN OMG CERTIFIED EXPERT IN BPM™ 2 (OCEB™ 2) od 250 Eur. Unity od 200 Eur. Android od 200 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník?

Priemerná mzda IT analytika je 2502 Eur podľa portálu platy.sk. Pozícia IT analytika patrí k tým najlukratívnejším a veľmi žiadaným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Tutors

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

All tutor courses