Online kurz BPMN

Kurzy BPMN

Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je pre vás ideálny, ak sa chcete venovať grafickému modelovaniu a znázorňovaniu podnikových procesov na profesionálnej úrovni. Získate prehľad medzi grafickými prvkami a symbolmi BPMN, vrátane udalostí, činností, brán a tokov. Detailnejší pohľad na pokročilejšie prvky BPMN, ako sú subprocesy, opakované aktivity a komplexné brány. Sa naučíte v kurze BPMN Modelovanie Procesov II. Mierne Pokročilý a III. Pokročilý. Kurzy sú ideálne pre obchodných analytikov, procesných manažérov, projektových manažérov a členov tímu, ktorí sa podieľajú na navrhovaní, analýze a optimalizácii obchodných procesov.