Online kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš venovať grafickému znázorňovaniu podnikových procesov na profesionálnej úrovni. Najprv ťa oboznámime s nevyhnutnou teóriu, procesnými typmi, sémantikou procesu a jednotlivými elementmi. Zistíš, ako klasifikujeme procesy a čo sú to subprocesy. Ukážeme ti rôzne typy diagramov a štýly. Problém ti nebude robiť ani pokročilé modelovanie toku aktivít a dát. Ako absolvent online kurzu BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník zvládneš modelovať aj meranú výkonnosť procesov prostredníctvom KPI a KRI.

Osnova

I. Úvod do BPMN

Definícia podnikového procesu
Procesné typy
Procesné elementy
Sémantika procesu
Voliteľné a rozšíriteľné elementy
Konvencie

II. Základy modelovania

Klasifikácia procesov
Komunikácia procesov
Udalosti a aktivity
Subprocesy
Normatívy
Symboly
Doplňujúce informácie

III. Modelovanie podnikových procesov

Metodika pre modelovanie podnikových procesov v BPMN
Typografické a lingvistické konvencie a štýly
Štruktúra dokumentu
Modelovanie hierarchie podnikových procesov
Typy diagramov

IV. Pokročilé modelovanie procesov

Vzory pre modelovanie toku aktivít
Vzory pre modelovanie toku dát
Archetypy riešení pre prácu s časom
Modelovanie transakcií
Vytváranie platných a bezchybných modelov v BPMN
Modelovanie kontextu procesu

V. Definície kontextu procesu

Modelovanie organizačnej štruktúry podniku vo vzťahu k procesom
Modelovanie štruktúry IS/ICT vo vzťahu k procesom
Modelovanie cieľov projektu
Modelovanie meranej výkonnosti procesov (KPI, KRI)

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora