Online kurz TOGAF Foundation will teach you

 • Navrhovať, plánovať, implementovať a riadiť enterprise architektúry
 • Rozumiem EA a TOGAF terminológii
 • Modelovať architektúry na rôznych úrovniach - biznis, aplikačná, technologická/fyzický vrstva
 • Pochopiť štruktúru TOGAF
 • Rozumieť a aplikovať znalosti z ADM
 • Využívať princípy Enterprise architektúry a prínosy metodiky TOGAF
 • Efektívne navrhnúť, implementovať či optimalizovať služby
 • Zvládnuť vzorové príklady a testy ku skúške

Required knowledge

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Course description

Online kurz TOGAF Foundation vás naučí pracovať s najpoužívanejším rámcom pre podnikovú architektúru, ktorý poskytuje prístup pre navrhovanie, plánovanie, implementáciu a riadenie architektúry podnikových informačných technológií. TOGAF Foundation je dizajn na vysokej úrovni. Typicky je pomocou neho architektúra modelovaná na štyroch úrovniach: business, aplikačné, dátové a technologické. TOGAF je silne závislý na modularizácii, štandardizáciu a už existujúcich, osvedčených technológiách a produktoch. Absolventi TOGAF Foundation získajú cenné informácie a manažérske zhrnutie, ako navrhnúť, implementovať či optimalizovať flexibilné a predovšetkým dostupné služby Enterprise architektúry (EA).

Who is the course for?

 • IT architekti
 • IT manažéri
 • Projektoví manažéri, ľudia zodpovední za návrh, vývoj, implementáciu a správu systémov
 • Architekti systémov, ktorí chcú využiť to najlepšie z TOGAF
 • Manažéri, ktorí hľadajú štandard (TOGAF) v oblasti Enterprise Architecture

Content online kurz TOGAF Foundation

I. Podniková architektúra

ADM, Knižnica, Podniková Architektúra, Architektúrne Domény 1:54:30
Biznis Architektúra, Capability Framework, TOGAF Knižnica, ADM Model 1:40:17

II. Štruktúra architektúry

ADM, Architecture Content Framework, Building Blocks, Enterprise Continuum, Stakeholders 2:15:02
Scrum Master, Biznis Logika, The Enterprise Continuum, Deployed Solution 2:01:26

III. Správa výstupov a verzií ADM

ADM Aktivity, Správa výstupov a verzií ADM, Interoperability, Architecture Contracts 2:01:07

Frequently asked questions

Čo je Online kurz TOGAF Foundation?

Online kurz TOGAF Foundation opisuje rámec pre podnikovú architektúru, ktorý poskytuje prístup pre navrhovanie, plánovanie, implementáciu a riadenie architektúry podnikových informačných technológií.

Kto používa Online kurz TOGAF Foundation?

Slovenská sporiteľňa, O2, IBM, Siemens, VÚB, Národná banka Slovenska, Ministerstvo zdravotníctva, Lenovo, Orange, VOLKSWAGEN, Swiss Re, ESET, SOFTEC, ČSOB

Kde sa používa Online kurz TOGAF Foundation?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz TOGAF Foundation?

Poskytujú štandardizované postupy a jazyk na modelovanie a riadenie podnikovej architektúry, umožňujú pohľad na organizáciu a jej informačné systémy, riadenie zmien, optimalizácia procesov a systémov

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz TOGAF Foundation?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz TOGAF Foundation?

Priemerná mzda IT architekta je 3677 Eur podľa portálu platy.sk. Pozícia IT architekta patrí k tým najlukratívnejším a veľmi žiadaným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Online kurz TOGAF Foundation?

ArchiMate, Visual Paradigm, Enterprise Architect, Draw.io, Enterprise Studio, Microsoft Visio, Star UML, UMLet, NetBeans

Tutors

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

All tutor courses