Online kurz TOGAF Foundation

Kurzy TOGAF

Online kurz TOGAF ťa naučí pracovať s najpoužívanejším rámcom pre podnikovú architektúru, ktorý poskytuje prístup pre navrhovanie, plánovanie, implementáciu a riadenie architektúry podnikových informačných technológií. TOGAF je dizajn na vysokej úrovni. Typicky je pomocou neho architektúra modelovaná na štyroch úrovniach: business, aplikačné, dátové a technologické.