Kurzy Enterprise Architektúra

Online kurz IKT Architekt je pre vás ideálny, ak sa chcete stať alebo byť dobrým IKT Architektom. Naučíte sa navrhovať, implementovať a spravovať IKT v organizácií. Spolu s kurzom si osvojíte pojem architektúra a Enterprise Architektúra (EA). Zoznámite sa s jej vrstvami a komponentmi. Znalosti v tejto oblasti vám umožnia zosúladiť obchodné ciele s IT stratégiou, optimalizovať IT infraštruktúru a vykonávať strategické riadenie v organizácii. Schopnosť navrhovať a implementovať komplexné IT systémy je neoceniteľná zručnosť, ktorá vám pomôže dosiahnuť úspech v rôznych priemyselných odvetviach.