Kurz 3ds Max I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak si začiatočník a chceš sa naučiť pracovať s 3ds Max a animáciami. Na kurze ťa zoznámime s používateľským prostredím a jeho nástrojmi. 3ds Max patrí k jedným z najpoužívanejších programov na tvorbu a úpravu modelov. Osvojíš si import a export médií či prácu s grafikou. Naučíme ťa tvoriť a manipulovať s objektmi. Ako absolvent kurzu 3ds Max I. Začiatočník hravo zvládneš vytvárať a upravovať svoje vlastné animácie a modely.

Osnova

I. Úvod do 3D grafiky v 3ds Max

3D grafika a Autodesk 3ds Max
Základné pojmy, pracovný postu a 3D priestor

II. Používateľské rozhranie, základné príkazy

Rozdelenie pracovného prostredia 3ds Max
Práca so súbormi a scénou
Často opakované operácie v 3ds Max
Kategórie objektov v 3ds Max
Prehrávanie animácie a animačná stopa
Navigácia v pracovných výrazoch
Prispôsobenie používateľského rozhrania

III. Práca a navigácia v 3D priestore

Poznávame 3D priestor v 3ds Max
Navigácia v 3D priestore

IV. Výmenné formáty, vstupy z externých aplikácií, spustenie skriptov a pluginov

Najčastejšie využívané výmenné formáty
Rozšírenie vlastností Maxa pomocou externých aplikácií a pluginov

V. Tvorba základných objektov

Kategórie základných geometrických primitív
Ostatné typy geometrických objektov

VI. Ovládanie pohybu a manipulácia s objektmi

Výber objektov rôznymi spôsobmi
Transformácia objektov detailne
Výber spôsobu transformácií pomocou súradnicových systémov
Definovanie stredu otáčania viacerých vybraných objektov

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora