Kurz Adobe Dreamweaver pre začiatočníkov je vhodný, ak máš minimálne skúsenosti s tvorbou webových stránok. Na kurze ťa prevedieme prostredím programu Adobe Dreamweaver, budeš vedieť pracovať s panelmi alebo s úpravou predvolieb. Preberieme základy HTML, ako písať svoj vlastný HTML kód. Oboznámime ťa aj so základmi jazyka CSS a nebudeš mať problém používať viacnásobné selektory či triedy. Po absolvovaní kurzu budeš vedieť navrhnúť vlastný layout stránky v prostredí Adobe Dreamweaver. Naučíš sa pracovať s textom, tabuľkami či obrázkami.

Osnova

I. Prispôsobenie pracovnej plochy

Prehliadka pracovnej plochy
Prepínanie a rozdeľovanie zobrazení
Práca s panelmi
Výber rozvrhnutia pracovnej plochy
Prispôsobenie panelov nástrojov
Úprava predvolieb
Tvorba vlastných klávesových skratiek
Použitie inšpektora vlastnosti

II. Základy HTML

Čo je HTML
Odkiaľ sa jazyk HTML vzal
Ako písať svoj vlastný kód HTML
Porozumenie syntaxi jazyka HTML
Vkladanie kódu jazyka HTML
Formátovanie textu pomocou jazyka HTML
Použitie formátovania na úrovni riadku
Pridanie kostry dokumentu
Ako písať kód jazyka HTML v Dreamweaver
Často používaný kód jazyka HTML 4
Kam HTML smeruje

III. Základy jazyka CSS

Čo to je CSS
Formátovanie HTML vs. CSS
Blokový model CSS
Predvolené formátovanie HTML
Formátovanie textu
Formátovanie objektov
Viacnásobné selektory, triedy a identifikátory

IV. Rýchly úvod do Dreamweaver

Určenie webového miesta v Dreamweaver
Použitie uvítacej obrazovky
Voľba layoutu CSS
Ukladáme stránku
Zmena titulky stránky
Zmena nadpisov
Vkladanie textu
Vkladanie obrázkov
Výber a úprava štýlov CSS
Úprava písma, farieb a rozmerov
Používanie inšpektora Vlastnosti
Prezeranie stránky v Živom zobrazení
Prezeranie stránky v prehliadači

V. Tvorba layoutu stránky

Základy webového designu
Práca na miniatúre a architektonickom modely
Prezeranie dokončeného súboru
Úprava existujúceho layoutu CSS
Pridanie obrázku do pozadia záhlavia
Vloženie nových prvkov div
Úprava šírky a farby pozadia stránky
Úprava existujúceho obsahu a formátovanie
Vkladanie výplne pre obrázok
Vkladanie výplňového textu
Zmena päty
Kontrola kompatibility s prehliadačmi

VI. Využitie kaskádových štýlov

Prezeranie hotového súboru
Ako pracovať s panelom Štýly CSS
Vytvorenie nových pravidiel CSS
Tvorba interaktívnej ponuky
Vytvorenie falošných stĺpcov
Presunutie pravidiel do externej šablóny štýlov
Vytvorenie šablóny štýlov pre iné typy médií

VII. Práca s predlohami

Prezeranie hotového súboru
Tvorba predlohy z existujúceho layoutu
Vkladanie upraviteľných oblastí
Tvorba odvodených stránok
Aktualizácia predlohy
Použitie položiek knižnice
Použitie vsuviek na strane servera

VIII. Práca s textom, zoznamami a tabuľkami

Importovanie textu
Tvorba nadpisov
Tvorba zoznamov
Odsadenie textu
Tvorba a štýlovanie tabuliek
Kontrola pravopisu webových stránok
Hľadanie a nahradzovanie textu

IX. Práca s obrázkami

Zopakovanie základov webových obrázkov
Prezeranie hotového súboru
Vkladanie obrázkov
Vyladenie umiestnení obrázku pomocou tried CDD
Práca s panelom Vložiť
Použitie Adobe Bridge
Vkladanie nekompatibilných typov súborov
Použitie inteligentných objektov Photoshopu
Kopírovanie a vkladanie obrázku z aplikácie Fireworks a Photoshop
Vkladanie obrázkov preťažením myší
Optimalizácia obrázkov v inšpektorovi Vlastnosti

Autor

Ján Jedinák

Certifikácie: Certifikovaný tréner tvorby webstránok Referencie: VŠZP, LIDL, Slovak Parcel Service, HIGH5, ASBIS, Finančná správa

Všetky kurzy autora