Kurz Adobe InDesign I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak si začiatočník a chceš sa naučiť pracovať v InDesigne. Adobe InDesign je jeden z najobľúbenejších programov na zalomenie a sadzbu dokumentov. Naučíme ťa základné úpravy s dokumentmi a prácu s objektmi. Pojmy ako prietok textu, typografia, či rezy sa stanú pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu Adobe InDesign I. Začiatočník zvládneš spracovať grafické návrhy až po export súboru pre ofsetovú tlač.

Osnova

I. Zoznámenie sa pracovnou plochou

Začíname s DTP
Práca s panelmi
Prispôsobenie pracovnej plochy
Zmena veľkosti zobrazenia dokumentu
Navigácia v dokumente
Použitie miestnych ponúk
Cesta k ďalším informáciám o InDesign

II. Krátka prehliadka programu Adobe InDesign CS6

Prehliadka pracovného dokumentu
Kontrola dokumentu pri práci
Zobrazenie vodítok
Doplnenie textu
Práca so štýlmi
Práca s grafikou
Práca s objektmi
Práca so štýlmi objektov

III. Nastavenie dokumentu a práca so stránkami

Vytvorenie a uloženie vlastného nastavenia dokumentu
Vytvorenie nového dokumentu
Prechádzanie medzi otvorenými súbormi InDesign
Práca so vzorovými stránkami
Priradenie vzorov stránkam dokumentu
Doplnenie oddielov so zmeneným číslovaním
Pridanie nových stránok
Usporiadanie a odstránenie stránok
Umiestnenie textu a obrázkov na stránky dokumentu
Úprava položiek vzorovej stránky na stránkach dokumentu
Otočenie zobrazenia dvojstránky
Zmena veľkosti stránok
Kontrola dokončenej dvojstránky

IV. Práca s objektmi

Práca s vrstvami
O vrstvách
Automatické vodítka a ich používanie
Vytvorenie a úprava textových rámčekov
Vytvorenie a úprava grafických rámčekov
Pridanie popiskov z metadát ku grafickému rámčeku
Zmena tvaru rámčeka
Obtekanie textu okolo rámčeka
Úprava tvaru rámčeka
Transformácia a zarovnanie objektov
Zmena veľkosti viac objektov naraz
Výber a úprava objektov v skupine

V. Prietok textu

Prietok textu do už vytvoreného rámčeka
Umiestnenie viac textových súborov naraz
Ručný prietok textu
Vytváranie rámčekov pri prietoku textu
Automatický prietok textu
Vytvárania zreťazených rámčekov automaticky
Pridanie čísla stránky do pokračovacieho riadku
Pridanie stránok pri prietoku textu

VI. Úpravy textu

Nájdenie a nahradenie chýbajúceho písma
Písanie a importovanie textu
Písanie textu
Importovanie textu
Nájdenie a zmena textu a formátovanie
Vyhľadanie a nahradenie textu
Vyhľadanie a zmena formátovania
Kontrola pravopisu
Dynamická kontrola pravopisu
Úpravy textu preťažením
Použitie editoru článku
Sledovanie zmien

VII. Práca s typografiou

Úprava zvislého odstupu medzi riadkami
Zobrazenie mriežky pri čiarach
Zmena veľkosti medzier medzi odstavcami
Zmena písiem a rezu písma
Vylepšenie stĺpcov
Vyrovnanie stĺpcov
Zmena zarovnania odstavca
Úprava medzier medzi znakmi a medzi slovami
Nastavenie tabulátorov
Práca s tabulátormi

VIII. Práca s farbami

Bližšie určenie tlačových požiadaviek
Vytvorenie a priradenie farieb
Práca s prechodmi
Vytvorenie odtieňa
Vytvorenie priamej farby
O priamych a prechodových farbách
Priradenie farby textu a objektom
Pokročilé postupy pre prácu s prechodmi
Použitie prechodu na objekte

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora