Kurz Adobe Premiere Pro I. Začiatočník je pre teba vhodný, ak si začiatočník a chceš sa naučiť pracovať v Adobe Premiere Pro. Vytvárať a upravovať video súbory sa pre teba stane samozrejmosťou. Osvojíš si používateľské prostredie a jeho nástroje. Naučíme ťa pracovať s videoefektmi a dynamicky vytvárať titulky. Ako absolvent kurzu Adobe Premiere Pro I. Začiatočník hravo zvládneš vytvárať a upravovať si svoje vlastné videá.

Osnova

I. Úvod do Adobe Premiere Pro CS6

Nové funkcie v programe Adobe Premiere Pro CS6
Nelineárny strih v Adobe Premiere Pro CS6
Štandardný postup vytvárania digitálneho videa
Zjednodušenie pracovného postupu pokročilými funkciami
Využitie ostatných komponent CS6 pri strihaní videa
Postupy pri práci so sadou Adobe Creative Suite 6 Production Premium
Pracovný priestor Adobe Premiere Pro
Prispôsobenie pracovného priestoru

II. Možnosti nastavenia, prispôsobenia predvolieb a správa dátových obsahov

Možnosti nastavenia projektu podľa sekvencie
Tri typy nastavenia
Nastavenie projektu
Prispôsobenie užívateľských predvolieb
Import dátových obsahov
Obrázky a grafické objekty
Správa médií v kontajneroch
Ďalšie funkcie kontajnerov
Hľadanie dátových obsahov pomocou nástroja Media Browser

III. Import médií

Spracovanie médií
Využitie nástroja Media Browser
Import médií XDCAM
Import médií P2
Import médií AVCHD
Miešanie formátov médií

IV. Natáčanie a zachytávanie videa

Typy pre natočenie čo najkvalitnejšieho videa
Zachytávanie videa
Zachytávanie celej videopásky
Dávkové zachytávanie a funkcie detekcie scén
Ručné zachytávanie analógového videa
Zachytávanie HDV a HD videa

V. Spracovanie videa čistým strihom

Hrubý strih pomocou vizuálneho scenára
Úprava klipov na časovej osy
Práca s klipmi na časovej osy – pridávanie, odoberanie, presúvanie
Využitie nástrojov strihu na panely Source Monitor
Pridávanie klipov na panely Trim
Práca s ďalšími nástrojmi pre úpravy

VI. Pridávanie prechodov vo videách

Striedme používanie prechodov
Experimentovanie s prechodmi
Zmena vlastností na panely Effect Controls
Jemné úpravy prechodov v režime A/B
Aplikovanie prechodov na viac klipov naraz
Zvukové prechody

VII. Vytváranie dynamických titulkov

Vylepšenie projektu pomocou titulkov
Zmena vlastností textu
Pridávanie nového textu
Vkladanie textu do cesty
Vytváranie tvarov
Vytváranie zvisle alebo vodorovne sa posúvajúceho textu
Textové efekty: odlesky, vytiahnutie, tiene a výplne

VIII. Práca so špecializovanými strihovými nástrojmi

Nástroje urýchľujúce strih
Zámena klipov
Funkcia Sync Lock a Track Lock
Vyhľadávanie medzier na časovej osy
Strih pomocou počiatočného a koncového snímku okolo klipu
Vytváranie subklipov z panelu Source Monitor
Strih zo záberov z viac kamier

IX. Práca s videoefektmi

Príklady niektorých základných videoefektov
Aplikovanie efektov na viac klipov
Práca s kľúčovými snímkami a parametrami efektov
Pridávanie interpolácie kľúčových snímkou a rýchlosti
Pridávanie svetelných efektov
Vytváranie vlastných prednastavených volieb

X. Rozhýbanie klipov

Používanie efektu Motion na klipy
Zmena veľkosti klipu a pridanie rotácie klipu
Práca s interpoláciou kľúčového snímku (keyframe)
Vytváranie efektu obraz v obraze (picture-in-picture, PIP)
Zdokonalenie pohybu pomocou tieňov a zrazených hrán
Používanie ďalších efektov pre pohyb klipov : Transform, Basic 3D a Camera View

XI. Zmena časovania

Používanie pomalého a spätného pohybu
Povolenie premennej zmeny času pomocou premapovania času
Používanie funkcie premapovanie času s prechodmi rýchlostí
Používanie funkcie premapovania času so spätným pohybom
Rozpoznávanie následných efektov časovej priamky pre zmenu času
Súčasná zmena rýchlosti viac klipov
Súčasná zmena dĺžky viac statických snímkou

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora