Kurz Programovanie pre Android II. Mierne Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s programovaním na platforme Android. Alebo si absolvoval kurz Programovanie pre Android I. Začiatočník. Oboznámime ťa s vláknami, pop-up správami či filtrami zámerov. Zvládneš pracovať s prostriedkami a preferenciami. Naučíme ťa ošetrovať udalosti a zabudovať prehliadač do aplikácie. Ako absolvent kurzu Programovanie pre Android II. Mierne Pokročilý hravo zvládneš pracovať so súbormi. Zvládneš aj správu lokálnych databáz.

Osnova

I. Zabudovanie prehliadača založeného na jadre WebKit

Maličký prehliadač
Načítanie
Navigácia
Obsluha klienta
Nastavenie, preferencie a vlastnosti

II. Zobrazovanie pop-up správ

Zobrazovanie bublín
Varovania

III. Práca s vláknami

Obslužné objekty
Na čo si musíte dávať pozor

IV. Ošetrovanie udalostí týkajúcich sa životného cyklu aktivity

Schroedingerova aktivity
Život, smrť a vaša aktivita
Pôvab koncepcie stavov

V. Filtre zámerov

Aký je váš zámer?
Vyjadrenie vášho zámeru alebo zámerov
Obmedzené prijímače
Pozor na pozastavené aktivity

VI. Spúšťanie aktivít a podaktivít

Šľachta a poddaní
Spustite ich
Variácie na tému záložiek v internetovom prehliadači

VII. Práca s prostriedkami

Sústava prostriedkov
Teória reťazcov
XML ako prostriedok
Rôzne hodnoty
Rôzne prostriedky pre rôzne situácie

VIII. Preferencie

Ako získať to, čo potrebujete
Špecifikácia preferencií
Pop-up dialógy podľa vášho vkusu

IX. Správa lokálnych databáz a prístup k ich dátam

Príklad použitia databázy
Úvod do práce s SQLite
Vytvorenie tabuľky
Vkladanie dát

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora