Kurz Angular je vhodný, ak sa chceš naučiť niečo o Angular frameworku od Googlu. Dozvieš sa, čo je to MVC a DI, aké sú výhody tohto frameworku a aká je jeho filozofia. Naučíš sa základné direktívy, kontrolery i moduly. Povieme ti, čo máš testovať a prečo je to potrebné. Dozvieš sa niečo nové o tom, čo je to serverová komunikácia prostredníctvom protokolu http/https. Po absolvovaní kurzu budeš schopný vytvoriť samostatne svoju aplikáciu v Angulare.

Osnova

I. Ekosystém a nástroje

TypeScript - ako funguje a ako sa odlišuje od JavaScriptu (triedy/funkcie, typy)
Devstack - prostredie pre vývoj
Angular - CLI
Scafolding

II. Základné koncepty komponentov

Komponentová architektúra
Komponenty, základy šablón
Class a data, výpis do šablóny
Metódy
Atribúty
Dekorátory
Pipe

III. Rozhrania komponentov

Rozhrania komponentov
Metadáta
Definície vstupov a výstupov
@input, @output
Rozdelenie typov komponentov
Životný cyklus komponentov

IV. Vstavané direktívy

Atribútové a štrukturálne direktívy
Cykly a podmienky v šablóne

V. Dependency injection a jeho možnosti

Typy dependency injection
Začlenenie triedy do DI kontajneru
Spôsoby vytvorenia závislostí

VI. Pokročilé spôsoby použitia DI kontajnera

Spôsoby vytvorenia závislosti
Preťažovanie závislostí v DI kontejneri
Voliteľné závislosti

VII. Reaktívne programovanie a RXJs

Koncepty reaktívneho programovania
Vytvorenie observable
Observable vs promise
Operátory rxjs
Unicast/multicast

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora