Online kurz COBIT ťa naučí

 • Osvojiť si princípy a ciele rámca COBIT
 • Hodnotiť riziká a externé faktory
 • Vykonávať PESTEL a SWOT analýzu
 • Pochopiť kľúčové princípy COBITu
 • Pripraviť sa na certifikačnú skúšku
 • Implementovať rámec COBIT
 • Aplikovať odporúčané postupy
 • Používať nástroje analýzy
 • Uvedomiť si potreby stakeholderov
 • Ovládať životný cyklus riadenia IT procesov

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni senior manažéri
 • IT manažéri a IT špecialisti
 • Vedúci IT Oddelení a Konzultanti
 • Risk manažéri a Controlleri
 • Audítori a IT architekti
 • Vedúci IT projektov a členovia tímov
 • Manažéri zodpovedajúci za firemné procesy

Obsah a Učebná Osnova online kurz COBIT

I. Úvod do COBITu

Predstavenie Kurzu, Čo je COBIT, Nástroje 1:11:43

II. Hodnotenie rizík a Analýzy

Stakeholders, Riziko, PESTEL, SWOT 19:41
Goals Cascade, BSC, Enterprise Goal, IT Related Goals, Glosár 44:03

III. Princípy Frameworku COBIT

Covering the Enterprise End-to-End 17:48
Applying a Single Integrated Framework 10:28
Enabling a Holistic Approach 51:13
Separating Governance from Management 32:22

IV. Životný Cyklus Procesov

Implementation Guidance, Životný Cyklus 1:08:48
Process Capability Model, Úrovne Schopnosti 50:30

V. Certifikačná Skúška COBIT

Skúška, Ciele, Zdroje, Materiály 44:43
Skúška, Testy, Príprava na Test, Testové Otázky 47:12

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu VITA.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol. Vybrané referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora